Hoe is mijn loonstrook opgebouwd?

Uitleg over je loonstrook

Basisgegevens

 • Boekjaar: het jaar waar de berekening betrekking op heeft.
 • Periode: de periode waarover de verloning heeft plaatsgevonden.
 • Verwerkingsdatum: de datum waarop de loonstrook is verwerkt.
 • Bedrijfsauto: hier wordt aangegeven of je beschikt over een auto van de zaak.
 • Minimumloon: het voor jou geldende wettelijk bruto minimum periodeloon.
 • LH-Tabel: vermelding van de loonbelastingtabel welke wordt toegepast.
 • Heffingskorting: ja (je maakt gebruik van de heffingskorting). Nee (je maakt hier geen gebruik van).
 • Percentage BT: incidentele beloningen zoals vakantiegeld, bonus en overwerk worden belast tegen dit percentage.
 • Tabeltijdvak: vermelding van de loonbelastingtabel welke wordt toegepast.
 • Soortloner: vermelding van maand-, vierweken- of weekloon.
 • Werkgever: het geldende werkgeversnummer waaronder de verloning plaatsvindt.
 • Werknemer: het geldende werknemersnummer in de salarisadministratie.
 • BSN/Sofinummer: het voor jou bekende nummer bij de Gemeentelijke Basisadministratie en Belastingdienst.
 • Datum in dienst: datum van in dienst treden bij payroll select.
 • Geboortedatum: je geboortedatum.
 • Vakantie/Ziekte: indien u vakantie heeft gehad of ziek bent geweest, worden deze vergoedingen ook op uw loonstrook vermeld.
 • Bonus: indien van toepassing, worden de bonusbedragen ook op uw loonstrook vermeld.
 • Toeslag-/overwerkuren: indien van toepassing, worden de toeslag- en/of overwerkuren ook op uw loonstrook vermeld.

Salariscomponenten

 • A: Het voor jou geldende bruto salaris.
 • B: De bruto inhouding op het salaris, bijvoorbeeld premies voor pluspensioen (indien van toepassing).
 • C: De grondslag waarover de werkgever premies voor je afdraagt, zodat je bent verzekerd bij o.a. onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
 • D: Opgave van het loon voor de loonheffingen. Over dit loon moet je loonheffingen betalen volgens de geldende tabel.
 • E: Het bedrag dat je aan loonheffing betaalt.
 • F: Tussentelling.
 • G: Het gedeelte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) dat wordt ingehouden op het nettoloon.
 • H: De basis waarover de werknemersbijdrage in de premie Whk wordt berekend.
 • I: Het IBAN nummer waarop het nettobedrag overgemaakt wordt.
 • J: Het aantal dagen en uren waarover loonheffing is berekend.
 • K: Een overzicht van de door jou opgebouwde reserveringen.
 • L: Cumulatieve gegevens van brutoloon, loon voor werknemersverzekeringen, loon voor loonheffing, loonheffing en het totaal uitbetaalde loon.

  Click here for an explanation about your payslip in English. 

  Heb je nog vragen over de opbouw van jouw loonstrook? Neem dan contact met ons op of stuur ons een WhatsAppbericht via 06 53 52 44 07. We kijken graag met jou mee. Heb je een andere vraag? Bekijk alle veelgestelde vragen over uitbetaling, ziektemelding en andere belangrijke zaken over jouw dienstverband.