Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Click here for English.

Uitleg over je loonstrook

Bovenkant loonstrook

Hieronder leggen we je alle onderdelen van de loonstrook uit. 

 

Basisgegevens

 • Boekjaar: het jaar waar de berekening betrekking op heeft.
 • Periode: de periode waarover de verloning heeft plaatsgevonden.
 • Verwerkingsdatum: de datum waarop de loonstrook is verwerkt.
 • Bedrijfsauto: hier wordt aangegeven of je beschikt over een auto van de zaak.
 • Minimumloon: het voor jou geldende wettelijk bruto minimum periodeloon.
 • LH-Tabel: vermelding van de loonbelastingtabel welke wordt toegepast.
 • Heffingskorting: ja (je maakt gebruik van de heffingskorting). Nee (je maakt hier geen gebruik van).
 • Percentage BT: incidentele beloningen zoals vakantiegeld, bonus en overwerk worden belast tegen dit percentage.
 • Tabeltijdvak: vermelding van de loonbelastingtabel welke wordt toegepast.
 • Soortloner: vermelding van maand-, vierweken- of weekloon.
 • Werkgever: het geldende werkgeversnummer waaronder de verloning plaatsvindt.
 • Werknemer: het geldende werknemersnummer in de salarisadministratie.
 • BSN/Sofinummer: het voor jou bekende nummer bij de Gemeentelijke Basisadministratie en Belastingdienst.
 • Datum in dienst: datum van in dienst treden bij payroll select.
 • Geboortedatum: je geboortedatum.
 • Vakantie/Ziekte: indien u vakantie heeft gehad of ziek bent geweest, worden deze vergoedingen ook op uw loonstrook vermeld.
 • Bonus: indien van toepassing, worden de bonusbedragen ook op uw loonstrook vermeld.
 • Toeslag-/overwerkuren: indien van toepassing, worden de toeslag- en/of overwerkuren ook op uw loonstrook vermeld.
Onderkant loonstrook

Salariscomponenten

 • A: Het voor jou geldende bruto salaris.
 • B: De bruto inhouding op het salaris, bijvoorbeeld premies voor pluspensioen (indien van toepassing).
 • C: De grondslag waarover de werkgever premies voor je afdraagt, zodat je bent verzekerd bij o.a. onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
 • D: Opgave van het loon voor de loonheffingen. Over dit loon moet je loonheffingen betalen volgens de geldende tabel.
 • E: Het bedrag dat je aan loonheffing betaalt.
 • F: Tussentelling.
 • G: Het gedeelte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) dat wordt ingehouden op het nettoloon.
 • H: De basis waarover de werknemersbijdrage in de premie Whk wordt berekend.
 • I: Het IBAN nummer waarop het nettobedrag overgemaakt wordt.
 • J: Het aantal dagen en uren waarover loonheffing is berekend.
 • K: Een overzicht van de door jou opgebouwde reserveringen.
 • L: Cumulatieve gegevens van brutoloon, loon voor werknemersverzekeringen, loon voor loonheffing, loonheffing en het totaal uitbetaalde loon.