Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

  Click here for English.

  Uitleg over je loonstrook

  Bovenkant loonstrook

  Hieronder leggen we je alle onderdelen van de loonstrook uit. 

   

  Basisgegevens

  • Boekjaar: het jaar waar de berekening betrekking op heeft.
  • Periode: de periode waarover de verloning heeft plaatsgevonden.
  • Verwerkingsdatum: de datum waarop de loonstrook is verwerkt.
  • Bedrijfsauto: hier wordt aangegeven of je beschikt over een auto van de zaak.
  • Minimumloon: het voor jou geldende wettelijk bruto minimum periodeloon.
  • LH-Tabel: vermelding van de loonbelastingtabel welke wordt toegepast.
  • Heffingskorting: ja (je maakt gebruik van de heffingskorting). Nee (je maakt hier geen gebruik van).
  • Percentage BT: incidentele beloningen zoals vakantiegeld, bonus en overwerk worden belast tegen dit percentage.
  • Tabeltijdvak: vermelding van de loonbelastingtabel welke wordt toegepast.
  • Soortloner: vermelding van maand-, vierweken- of weekloon.
  • Werkgever: het geldende werkgeversnummer waaronder de verloning plaatsvindt.
  • Werknemer: het geldende werknemersnummer in de salarisadministratie.
  • BSN/Sofinummer: het voor jou bekende nummer bij de Gemeentelijke Basisadministratie enBelastingdienst.
  • Datum in dienst: datum van in dienst treden bij Payroll Select.
  • Geboortedatum: je geboortedatum.
  • Vakantie/Ziekte: indien u vakantie heeft gehad of ziek bent geweest, worden deze vergoedingen ook op uw loonstrook vermeld.
  • Bonus: indien van toepassing, worden de bonusbedragen ook op uw loonstrook vermeld.
  • Toeslag-/overwerkuren: indien van toepassing, worden de toeslag- en/of overwerkuren ook op uw loonstrook vermeld.
  Onderkant loonstrook

  Salariscomponenten

  • A: Het voor jou geldende bruto salaris.
  • B: De bruto inhouding op het salaris, bijvoorbeeld premies voor pluspensioen (indien van toepassing).
  • C: De grondslag waarover de werkgever premies voor je afdraagt, zodat je bent verzekerd bij o.a. onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
  • D: Opgave van het loon voor de loonheffingen. Over dit loon moet je loonheffingen betalen volgens de geldende tabel.
  • E: Het bedrag dat je aan loonheffing betaalt.
  • F: Tussentelling.
  • G: Het gedeelte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) dat wordt ingehouden op het nettoloon.
  • H: De basis waarover de werknemersbijdrage in de premie Whk wordt berekend.
  • I: Het IBAN nummer waarop het nettobedrag overgemaakt wordt.
  • J: Het aantal dagen en uren waarover loonheffing is berekend.
  • K: Een overzicht van de door jou opgebouwde reserveringen.
  • L: Cumulatieve gegevens van brutoloon, loon voor werknemersverzekeringen, loon voor loonheffing, loonheffing en het totaal uitbetaalde loon.