Wanneer krijg ik mijn ziektegeld uitbetaald?

Wil jij weten wanneer je je ziektegeld krijgt uitbetaald? Voor alle medewerkers geldt dat betaling van het ziektegeld twee weken na de melddatum van de ziekte plaats vindt. De uitbetaling van het ziektegeld gebeurt op woensdag, donderdag of vrijdag. Bij de uitbetaling van het ziektegeld wordt rekening gehouden met de wachtdagen zoals beschreven in de voor jou geldende CAO. Indien er geen CAO van toepassing is wordt er rekening gehouden met 2 wachtdagen.

Voor de uitbetaling geschiedt op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren van 13 weken voorafgaand aan de ziekmelding. Opgenomen Vakantie-uren in dezelfde week worden in mindering gebracht. 

Heb je een aanvullende vraag over jouw ziektegeld? Neem dan contact met ons op of stuur ons een WhatsAppbericht via 06 53 52 44 07. We kijken graag met jou mee.

Heb je een andere vraag? Bekijk alle veelgestelde vragen over uitbetaling, ziektemelding of andere belangrijke zaken over jouw dienstverband.