10-04-2020

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Als werkgever kun je vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die verschuldigd is als je het dienstverband beëindigd wordt met een langdurig zieke medewerker. Vanaf deze datum treedt namelijk de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ in werking.

Doorbetalen loon

Als werkgever ben je verplicht om het loon van een zieke medewerker 104 weken door te betalen. Als de medewerker meer dan twee jaar ziek is, kan je als werkgever ontslag aanvragen bij UWV of ontslag met wederzijds goedvinden, door middel van een beëindigingsovereenkomst, overeenkomen met de medewerker. De medewerker heeft dan recht op een transitievergoeding.

Regeling compensatie transitievergoeding
Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan je als werkgever de reeds betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Dit is ook mogelijk voor transitievergoedingen die al wat langer geleden zijn betaald, met terugwerkende kracht tot 1 juni 2015. Met deze regeling wil de Rijksoverheid voorkomen dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten bij ziekte van medewerkers. Daarnaast voorkomt de regeling dat medewerkers lang in onzekerheid blijven zitten. Werkgevers zitten namelijk met hoge kosten als zij na twee jaar ziekte doorbetalen ook nog de transitievergoeding moeten betalen. Om die reden beëindigen zij vaak niet het dienstverband van de medewerker en laten het als ‘slapend dienstverband’ doorlopen. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat dit laatste niet is toegestaan.

Voorwaarden

Vanaf 1 april 2020 kun je bij UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De medewerker is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • De medewerker had recht op een transitievergoeding;
  • Je hebt de transitievergoeding betaald aan de medewerker.

Als werkgever moet je alle voorwaarden kunnen aantonen, bijvoorbeeld door een ontslagvergunning van het UWV, de ontbindingsbeschikking van de rechter of de beëindigingsovereenkomst waaruit blijkt dat de medewerker is ontslagen wegens langdurige ziekte. Ook kun je met de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de vergoeding te berekenen of het bewijs dat de vergoeding is betaald gebruiken om aan te tonen dat je aan de voorwaarden voldoet.

Als jij je medewerkers laat verlonen via payroll select, heb je geen omkijken meer naar zieke medewerkers. Meer weten? Neem contact met ons op, wij staan je graag te woord.

Deel dit artikel