Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
UBO-register

Dit moet je weten over het UBO register

12-11-2020

Door een nieuwe Europese regelgeving moeten meer dan 1,5 miljoen organisaties sinds 27 september 2020 UBO’s inschrijven in het UBO-register. Wat houdt dit in en komt jouw onderneming hiervoor in aanmerking? We leggen de belangrijkste zaken graag aan je uit.

Wat zijn UBO’s?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat UBO’s überhaupt zijn. De afkorting staat ook wel voor Ultimate Beneficial Owners. In de praktijk houdt dit in dat deze mensen de uiteindelijk eigenaar zijn van een organisatie of juist zeggenschap hebben over een organisatie. Binnen jouw bedrijf zijn dit mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv of mensen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Waarom?

Het UBO-register moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt misbruikt voor witwassen en terrorismefinanciering. Dankzij het UBO-register wordt er meer inzicht geboden in wie de eigenaars zijn van een organisatie of wie juist zeggenschap hebben. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is niet meer mogelijk om de financieel-economische criminaliteit te verdoezelen achter een Nederlandse organisatie
 • Wil je een samenwerking aangaan met een organisatie? Dan is het duidelijker met wie je zaken doet.

Wanneer moet je UBO’s inschrijven?

Organisaties die de volgende rechtsvormen hebben, zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • coöperaties
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Let op: het is voor kerkgenootschappen ook verplicht om UBO’s in te schrijven. Het is nog niet bekend wanneer dit precies mogelijk is, maar de kerkgenootschappen worden te zijner tijd geïnformeerd.

Inschrijven maar?

Het is dus vanaf 27 september 2020 mogelijk om UBO’s in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit dien je te doen met een UBO-opgave. Let op: bedrijven die starten, dienen tijdens het registratieproces een UBO formulier in te vullen.

Deel dit artikel