Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Evaluatie Wwz

6-7-2016

Het is niet de bedoeling dat rechters een ontslagaanvraag van een werkgever afwijzen omdat ze de transitievergoeding te laag vinden, vindt minister Asscher. Hij wil hierover in gesprek gaan met de Raad voor de Rechtspraak. Asscher vindt wel dat het ontslagrecht op zich nu eerlijker en zorgvuldiger verloopt en ziet geen reden de wet ingrijpend te wijzigen, zo schrijft hij in zijn halfjaarlijkse evaluatie van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Het CDA denkt daar anders over.

 

Minister Asscher is van mening dat rechters over het algemeen goed uit de voeten kunnen met het versoepelde ontslagrecht in de Wet werk en zekerheid, die vrijdag 1 juli 2016 één jaar van kracht is. De wijziging van het ontslagrecht lijkt te doen wat is beoogd, zegt de minister. Het ontslag verloopt volgens hem 'zorgvuldiger, eerlijker en sneller.' Een contract wordt bovendien vaker met wederzijds goedvinden beëindigd en ook dat was beoogd, aldus Asscher.

 

Vakbond FNV tevreden over Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid doet volgens vakbond FNV waarvoor hij is bedoeld: het geeft meer zekerheid aan werknemers bij ontslag en de eerste signalen zijn er dat de wet meer vaste banen oplevert. Dat concludeert de FNV op basis van analyse van ruim 4500 ontslagdossiers. 

 

Volgens FNV is het percentage schikkingen bij ontslag toegenomen van 65 procent naar 85 procent van het totaal aantal ontslagzaken. De gang naar de kantonrechter is afgenomen van 14 procent naar 9 procent en via het UWV van 21 procent naar 6 procent. De tijd waarin het UWV een zaak behandelt, is teruggelopen tot gemiddeld een maand.

 

Vast contract

Volgens het CBS zijn het aantal werknemers met een vast contract gestegen met 12.000 in het eerste kwartaal van dit jaar (2016). Er is nog geen verder onderzoek gedaan of dit ook te maken kan hebben met een verbeterde economie. Werkgevers en arbeidsjuristen zijn echter nog steeds ontevreden over de wet. Zij klagen dat het moeilijker is geworden om werknemers te ontslaan, waardoor werkgevers geneigd zijn minder mensen aan te nemen.

 

Minister Asscher wijst erop dat nieuwe cao-afspraken deels nog in de maak zijn. Werkgevers moeten ook nog wennen aan de wetgeving en inspelen op wat nieuw is, zegt hij. Volgens hem zijn er steeds meer cao-afspraken waarin tijdelijke contracten worden beperkt tot echt tijdelijk werk. Asscher zegt niet van plan te zijn meer contracten van langer dan twee jaar toe te staan, zonder dat werknemers recht krijgen op een aanstelling voor onbepaalde tijd. De Tweede Kamer had hem gevraagd dat te onderzoeken na signalen dat werkgevers mensen minder snel een contract aanbieden, uit vrees dat ze hen in vaste dienst moeten nemen.

 

Ontslagprocedure juist bemoeilijkt

Volgens arbeidsrechtsadvocaten, bedrijfsjuristen, rechters en andere vakspecialisten is de ontslagprocedure door de invoering van de WWZ juist bemoeilijkt. Dat geven zij aan in een enquête in opdracht van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA). Als reden voor de verslechtering van de ontbindingsprocedure noemen de ondervraagden  dat het lastig is om een contract te laten ontbinden als er sprake is van meerdere onvoldragen redenen die gezamenlijk een ontslag zouden rechtvaardigen.

 

Reden voor ontslag

Minister Asscher benadrukt dat werkgevers die fatsoenlijk met hun mensen omgaan en de reden voor ontslag goed kunnen onderbouwen, goedkoper uit zijn dan in het oude stelsel. Als het ontslag goed is onderbouwd, schrijft Asscher aan de Tweede Kamer, dan moet het ontslag worden toegewezen, want de vergoeding staat in het nieuwe systeem in feite vast, vindt hij.

 

CDA: snel ingrijpen

In de Tweede Kamer zijn vooral de oppositiepartijen D66 en CDA kritisch. CDA-Kamerlid Pieter Heerma zegt dat de flexwet van Asscher in de praktijk precies het tegenovergestelde effect bereikt van wat werd beoogd. 'De draaideur van de arbeidsmarkt is juist sneller gaan draaien en flexwerkers krijgen nog minder snel een vaste baan. Om verdere tweedeling op de arbeidsmarkt te voorkomen moet er snel worden ingegrepen', zegt Heerma.

 

Bron: P&O Actueel

Deel dit artikel