Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Hogere premies werkloosheid en arbeidsongeschiktheid voor Payrollbranche

19-6-2017

Demissionair minister Asscher (Sociale zaken en Werkgelegenheid) heeft de sectorverloning per 25 mei 2017 afgeschaft. Dit betekent dat nieuwe uitzendbureaus, detacheringsbureaus en payrollbedrijven een hogere sectorpremie gaan betalen.

 

Hoe werkt het nu?

De sectorpremie, onder meer bedoeld voor de financiering van de WW, is voor uitzendbureaus, detacheringsbureaus en payrollbedrijven (sector 52) relatief veel hoger dan in andere sectoren. Om die reden kozen uitzendbureaus en payrollbedrijven die meer dan de helft van de ter beschikking gestelde medewerkers in een bepaalde vaksector hadden werken vaak voor een specifieke sector waar een lagere premie geldt.

 

Wat verandert er nu concreet?

Vanaf 25 mei 2017 kunnen uitzendbureaus, detacheringsbureaus en uitzendbedrijven zich niet meer laten indelen in een andere vaksector dan sector 52 – Uitzendbedrijven. Uitzendbureaus, detacheringsbureaus en payrollbedrijven die op deze datum al waren ingedeeld in een andere vaksector mogen daar blijven en voor hen verandert er voorlopig niets.

 

Voor klanten die zaken doen met Payroll Select verandert er op dit moment nog niets.

 

Wat volgt?

De huidige maatregel is een voorbode van een plan van de minister om alle uitzendbureaus, detacheringsbureaus en payrollbedrijven terug te zetten naar de vaksector voor uitzendbureaus. Indien dit plan door gaat zou dit mogelijk forse prijsstijgingen voor de gehele sector tot gevolg hebben.

 

Reactie ABU: ‘onverstandig besluit’

De ABU is verrast door dit plotselinge besluit van de minister. Jurriën Koops, directeur ABU: “Ik vind het een onverstandig besluit en zie geen noodzaak en urgentie hiervoor. Het besluit van de minister gaat voorbij aan de echte discussie over de inrichting en financiering van de sectorfondsen. Hier hoort de kwestie van de aansluiting bij een vaksector thuis. Dat vraagt om een fundamentele afweging die moet gaan over de balans tussen vast en flex en de beprijzing ervan via de sectorfondsen. ‘Even snel’ een besluit van de minister over uitsluitend en alleen het uitzenden past daar niet in. Tot slot ben ik van mening dat deze discussie thuis hoort bij een nieuw kabinet. Uiteraard leveren wij hier graag onze bijdrage aan.”

 

ABU-directeur Jurriën Koops betreurt dat de maatregel zo plotsklaps ingevoerd wordt én noemt de huidige opzet oneerlijk. Bestaande gespecialiseerde bureaus hebben immers een voordeel ten opzichte van nieuwe toetreders. “Bij de noodzakelijke herbezinning op de beprijzing van (flexibele) arbeid past geen éénzijdig vluggertje.”, aldus Koops.

 

Reactie Payroll Select Groep

Payroll Select Groep volgt de discussie nauwgezet en zal, afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen, hierop anticiperen.

 

 

Deel dit artikel