Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Integrale aanpak arbeidsmarkt nodig

5-7-2016

“De veranderende wereld van werk noodzaakt tot hervorming van de arbeidsmarkt”

 

Zo’n 1,5 miljoen mensen doen niet mee op de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende, Wajongeren of mensen met een bijstandsuitkering.

 

Dat moet anders en dat kan ook anders. In het statement Iedereen aan de slag hebben ABU, Cedris, NRTO, OVAL en Summum.nu een gezamenlijke visie op de toekomst van de arbeidsmarkt neergelegd. “Er zijn fundamentele aanpassingen nodig om onze arbeidsmarkt weer vlot te trekken. Niets doen is geen optie.”

 

Als spil in transities op de arbeidsmarkt zien zij dagelijks vanuit de eigen discipline hoe de arbeidsmarkt te verbeteren valt. Door de handen ineen te slaan, willen deze vijf partijen iedereen in Nederland een maatwerkoplossing kunnen bieden om aan de slag te gaan en te blijven.

 

“Dit statement is een dringende oproep om serieus werk te maken van een beter functionerende arbeidsmarkt.” Aldus hoogleraar en voormalig WRR-lid Peter van Lieshout, die de totstandkoming van het statement begeleidde. “Sinds de jaren 2000 is er eigenlijk geen groot onderhoud meer gepleegd aan onze arbeidsmarkt. En dat is hard nodig, want ons huidige arbeidsmarkt hapert.”

 

Concrete aanbevelingen

Maar die toekomstbestendige arbeidsmarkt komt er niet vanzelf. Vandaar dat de vijf initiatiefnemers een aantal concrete aanbevelingen doen. Van Lieshout: “De eerste aanbeveling is om werk contract-neutraal te maken. Iedereen zou, ongeacht de contractvorm, dezelfde basiszekerheden moeten krijgen voor scholing, pensioen en arbeidsongeschiktheid.” Tevens is er het pleidooi om de ontwikkeling van werkenden ‘tot het standaardrepertoire van het arbeidsmarktbeleid te maken’. Van Lieshout: “Een individueel scholingsbudget zou al een enorme stap vooruit zijn. Maar het zou ook goed zijn als in cao’s niet alleen afspraken over loon, maar tevens over permanente educatie worden gemaakt.” Tot slot bepleiten de vijf partijen maatregelen om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. Van Lieshout: “Je zou veel radicaler moeten experimenteren met inzet van uitkeringsgelden, bijvoorbeeld in de vorm van loonkostensubsidies. Dan wordt het voor werkgevers echt aantrekkelijk om uitkeringsgerechtigden een plek op de arbeidsmarkt te geven.”

 

Duidelijk signaal

ABU-directeur Jurriën Koops is erg blij met het statement dat de ABU samen met Cedris, NRTO, OVAL en Summum.nu heeft opgesteld. “Het is bijzonder dat vijf partijen die in het hart van de arbeidsmarkt staan, de handen ineen hebben geslagen om een signaal af te geven dat wij ons zorgen maken over het huidige arbeidsmarktbeleid en een visie neerleggen hoe het anders kan. Daarnaast doen deze vijf partijen aan politiek Nederland een aanbod: om de belofte om iedereen aan de slag te helpen en te houden, daadwerkelijk in te lossen.” De discussie moet volgens Koops dan ook niet gaan over de tegenstelling tussen vast en flex, maar over de vraag hoe we de belofte uit de titel van het manifest, Iedereen aan de slag, kunnen inlossen. “Hoe komen we tot een arbeidsmarkt die veel meer gericht is op dynamiek en ontwikkeling? Hoe maken we de arbeidsmarkt inclusief? Hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen aan het werk? Dat zijn de vragen waarover het moet gaan.”

 

Download het statement hier>>

Deel dit artikel