31-01-2022

Loonstrook: wat moet er verplicht op?

Een loonstrook, ook wel salarisstrook of loonspecificatie genoemd, maakt duidelijk wat een werknemer in een bepaalde periode heeft verdiend. De werknemer kan aan de hand van de loonstrook controleren of het uitbetaalde salaris klopt. De overheid stelt daarom minimale eisen aan een salarisspecificatie, maar er is geen verplicht model. Een werkgever mag eigen formulieren gebruiken.

De meeste werknemers krijgen iedere maand een loonstrook. Dat is echter niet verplicht. Je bent als werkgever verplicht om een loonstrook te verstrekken bij het uitbetalen van het eerste salaris en als er iets verandert in het loon of de inhoudingen zoals premies, sociale lasten of pensioen. Dit hoeft dus niet maandelijks te zijn. Desondanks kiezen de meeste werknemers ervoor om maandelijks een salarisstrook te verstrekken.

Bruto-nettoloon

Het belangrijkste aan je loonstrook is natuurlijk je salaris. Er is een verschil tussen het brutoloon en wat je betaald krijgt, het nettoloon. Je ziet welke bedragen een werkgever van het brutoloon afhaalt. En (indien van toepassing) welke toeslagen en vergoedingen er bovenop komen. Zowel je bruto- als je nettoloon moeten op je loonstrook staan. Daarnaast dienen de volgende gegevens, volgens de Belastingdienst, in 2022 minimaal op een loonstrook te staan:

  • De naam en adresgegevens van de werknemer en werkgever;
  • De bedragen waaruit uw brutoloon is opgebouwd, bijvoorbeeld het basisloon en eventuele prestatietoeslagen;
  • De bedragen die op het loon zijn ingehouden, bijvoorbeeld pensioenpremie;
  • Het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst;
  • De periode waarover het salaris is (= loontijdvak), bijvoorbeeld de naam van de maand;
  • De periode waarover de vakantiebijslag is;
  • Het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag die van toepassing zijn;
  • Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die schriftelijk is aangegaan, en of er sprake is van een oproepovereenkomst.

Jaaropgave

Aan het einde van het jaar krijgt een werknemer een jaaropgave. Dit is eigenlijk een opstelsom/ samenvatting van alle loonstroken van afgelopen jaar. De jaaropgave heeft de werknemer nodig om belastingaangifte te doen. De werkgever verstrekt de jaaropgave slechts één keer. De medewerker dient deze dus goed te bewaren.

Geen tijd of zin om de loonadministratie zelf te doen? Bij payroll select nemen we deze taken graag van jou uit handen. Zo heb jij er geen omkijken meer naar en heb je meer tijd om je te focussen op jouw onderneming. Klinkt interessant? Neem contact met ons op, wij staan jou graag te woord.

Deel dit artikel