Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Afbeelding: Minister Koolmees portret

Minister Koolmees neemt maatregelen tegen knelpunten sectorindeling

11-7-2018

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om medewerkers een vast contract aan te bieden, aldus het kabinet. Om die reden is het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingediend. Dit voorstel ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State.

 

Waarom een wijziging?

Eén van de maatregelen om het aanbieden van vaste contracten te bevorderen, is het vervangen van de premieheffing aan de hand van de sectorindeling. De hoogte van de premie wordt afhankelijk van het soort contract dat de medewerker heeft. Voor medewerkers met een vast contract betaalt de werkgever minder premie dan voor medewerkers met een contract voor bepaalde tijd. Vanaf 2020 geldt dit voor de Werkloosheidswet (WW). Op termijn zal dit ook gaan gelden voor de Ziektewet (ZW) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA).

Door de huidige sectorindeling vertonen werkgevers zogenoemd ‘shopgedrag’. Dit houdt in dat werkgevers wisselen tussen sectoren om een zo laag mogelijke premie af te dragen. Dit shopgedrag leidde tot een sterke toename van aanvragen voor herindeling, met als gevolg een te grote druk op de Belastingdienst.

Volgens Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het noodzakelijk om onmiddellijk maatregelen te treffen om de druk op de Belastingdienst te verlagen. Hiervoor heeft hij drie verschillende maatregelen genomen.

 

Wat zijn de maatregelen?

De eerste maatregel is dat werkgevers niet meer met terugwerkende kracht een verzoek kunnen indienen om in een andere sector ingedeeld kunnen worden. Dit geldt niet voor werkgevers die in de verkeerde sector zijn ingedeeld, waardoor een te lage premie is afgedragen.

 

Ten tweede zijn gesplitste aansluitingen niet meer mogelijk. Dit houdt in dat verzoeken van werkgevers om voor verschillende onderdelen van hun onderneming in verschillende sectoren te worden ingedeeld niet meer in behandeling worden genomen.

De derde maatregel is dat concernaansluitingen niet meer mogelijk zijn. Dit betekent dat werkgevers er niet meer voor kunnen kiezen om ingedeeld te worden in de sector van het concern. Werkgevers kunnen alleen ingedeeld worden in de sector die past bij hun eigen werkzaamheden.

 

Ingediende verzoeken

Deze maatregelen zijn van kracht op verzoeken welke zijn ingediend op of na 29 juni 2018 om 17.00 uur. De wijze waarop werkgevers op dit moment ingedeeld zijn blijft ongewijzigd, omdat de maatregelen niet met terugwerkende kracht gelden.

 

Bron: Rijksoverheid 

Deel dit artikel