Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Afbeelding: Akkoord
Nieuwe tussen-cao uitzendkrachten
16-10-2017

Op maandag 9 oktober jl. heeft de ABU samen met de vier betrokken vakbonden FNV, CNV, LBV en De Unie een akkoord bereikt over een tussen-cao. De cao loopt van 5 november 2017 tot en met 31 mei 2019. In de tussentijd gaat de ABU samen met de NBBU en de bonden om tafel om één uitzend-cao te realiseren.

Het akkoord ligt ter goedkeuring bij het ABU-bestuur en gaat op vrijdag 13 oktober ter goedkeuring naar de stemgerechtigde leden toe.

 

De nieuwe CAO bevat afspraken die in lijn zijn met het recente regeerakkoord. Belangrijke onderdelen in de CAO zijn: duidelijkheid over beloning en meer gemak om verschillende banen te combineren.

 

Duidelijkheid over beloning

Uitzendkrachten krijgen standaard hetzelfde loon dat ook geldt voor vaste werknemers van de opdrachtgever, de zogenaamde inlenersbeloning. In het onderhandelingsresultaat zijn afspraken gemaakt over vereenvoudiging van deze regel. Die afspraken moeten leiden tot meer duidelijkheid voor uitzendkrachten én tegelijk de toepassing voor uitzendondernemingen vergemakkelijken. Zo gaan uitzendondernemingen uitzendkrachten meer informatie verstrekken over de geldende arbeidsvoorwaarden. Verder voorziet de ABU-CAO per 1 april 2018 in rekenregels om de inlenersbeloning eenduidig te bepalen.  Alles is erop gericht om de toepassing van de beloningsregels te vergemakkelijken en te verduidelijken. Dat bevordert de naleving van de cao.

Tevreden
De ABU is tevreden met het bereikte resultaat. ABU-directeur Jurrien Koops: “De ABU hecht groot belang aan een kwalitatief goede cao met een lange looptijd. Het resultaat dat er nu ligt, geeft een prima balans tussen flexibiliteit en zekerheid. In lijn met wat het nieuwe kabinet wil. Daarnaast biedt dit resultaat een mooie basis voor het vervolg: één cao voor de uitzendbranche met als doel een gelijk speelveld voor de arbeidsvoorwaarden van alle uitzendkrachten.”

 

De hoofdlijnen van het akkoord

  • Er komt een artikel in de cao, waarin is vastgelegd dat een uitzendkracht vrij is elders werkzaamheden te verrichten en vrij is na overleg met de uitzendonderneming zijn beschikbaarheid te bepalen of te wijzigen.
  • Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om de prijs-kwaliteitverhouding voor de huisvesting van niet permanent in Nederland wonende uitzendkrachten beter te reguleren.
  • In de nieuwe cao zijn diverse maatregelen genomen om de kwaliteit van de vaststelling van de inlenersbeloning beter te borgen.
  • Uitzendkrachten krijgen een extra vakantiedag.
  • De jeugdloonstaffel bij de ABU-beloning wordt aangepast conform de percentages van de wettelijke minimumjeugdloonstaffel.

 

Als zowel de ABU-leden als de vakbondsleden instemmen met het resultaat, gaat de cao in op 5 november a.s.

 

Bron: ABU

Deel dit artikel