Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Onderhandelingsresultaat nieuwe ABU-CAO voor Uitzendkrachten

19-7-2019

Een mijlpaal voor de flexbranche: er komt straks één pakket aan arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten. Na een jaar van onderhandelen hebben de ABU, NBBU en alle vier de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt.

 

Vanaf 30 december 2019 t/m 31 mei 2021 gelden twee dezelfde cao’s in de uitzendbranche: die van de ABU en die van de NBBU.

 

Harmonisatie
Tijdelijks de onderhandelingen werd er gestreefd naar harmonisatie, vereenvoudiging, verduidelijking en vernieuwing van de cao, met als belangrijke uitgangspunten kwaliteit van uitzendwerk en goed werkgeverschap.

 

Wat is er veranderd?
Voorheen verschilden de ABU en NBBU cao op diverse punten. Op onderwerpen als de kennisgevings- en opzegtermijnen, de beloning van niet-indeelbaren, de allocatiegroep en fase C, loon bij leegloop en herplaatsing, loon bij arbeidsongeschiktheid, de vakantiewerkersregeling, de vakantiedagen, de uitbetaling van reserveringen en de scholingsbestedingsverplichting zijn de verschillen tussen beide cao’s geheel weggenomen;

  • De inlenersbeloning is uitgebreid met toeslagen voor fysiek en zwaar werk en de vergoeding van reisuren. Ook wordt de ervaring van uitzendkrachten meegeteld bij de inschaling en periodieken als zij dezelfde functie blijven uitoefenen bij verschillende opdrachtgevers. Deze afspraken leiden tot meer inkomenszekerheid voor de uitzendkrachten;
  • De ABU-beloning voor fase C en niet-indeelbaren wordt losgelaten. Er blijft wel een eigen loongebouw over, maar dan alleen voor de allocatiegroep;
  • De ET-regeling voor arbeidsmigranten is gewijzigd op het punt van pensioenopbouw. Pensioenopbouw gaat plaatsvinden op het loon vóór uitruil in plaats van na uitruil;
  • De scholingsparagraaf is geharmoniseerd, vernieuwd en verduidelijkt.

 

Het bestuur van de ABU heeft het onderhandelingsresultaat met een positief advies voorgelegd aan de extra ledenvergadering. Als alle partijen instemmen met het resultaat treedt de nieuwe cao per 30 december 2019 in werking. Een beperkt deel van de cao treedt al op 1 september 2019 in werking. Indien er meer informatie over de nieuwe ABU-CAO voor Uitzendkrachten bekend is brengen we u daarvan uiteraard op de hoogte.

Deel dit artikel