Payrollwerknemer recht op pensioen

21-06-2022

Heb je als payrollwerknemer recht op pensioen?

Sinds 1 januari 2021 zijn er een aantal zaken veranderd rondom payrollwerknemers en pensioenregeling. Payrollwerknemers hebben namelijk dezelfde rechtspositie gekregen als medewerkers die in vaste dienst zijn bij een werkgever. Maar hoe zit dat dan met een payrollwerknemer en het recht op pensioen? Wij zochten het voor je uit!

Payrollwerknemers hadden al een tijdje dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in vaste dienst zijn, maar sinds vorig jaar is daar nog iets bijgekomen: het recht op een adequate pensioenregeling. Maar waar heb je als payrollwerknemer nu dan precies recht op? Heel simpel, dit betekent dat een payrollwerknemer hetzelfde recht op een adequate pensioenregeling heeft als een werknemer in vaste dienst.

Twee opties adequate pensioenregeling

Er zijn hierin twee opties: je kunt als payrollwerknemer meedoen aan de pensioenregeling van het bedrijf waar je op dat moment voor werkt (de inlener/opdrachtgever), of je kunt een eigen adequate pensioenregeling krijgen van de payroller (de uitlener). Wel moet deze dan natuurlijk voldoen aan de gestelde eisen. Deze eisen zijn: (a) de hoogte van de totale werkgeverspremie moet gelijk zijn aan de normpremie, (b) er mag geen drempel- of wachttijd gehanteerd worden en (c) de pensioenregeling moet een nabestaandenpensioen kennen op risico- of opbouwbasis. Hieronder zie je wat deze twee opties precies inhouden:

Meedoen aan de pensioenregeling van je opdrachtgever

 • Kijk eerst samen met je opdrachtgever of dit mogelijk is; niet elke opdrachtgever heeft een pensioenfonds die zich openstellen voor payrollwerknemers.
 • De pensioenregeling hoort hetzelfde te zijn voor zowel de vaste werknemers als de payrollwerknemers.
 • Omdat je je pensioen constant opbouwt bij de verschillende opdrachtgevers, en je pensioen dus verspreid wordt opgebouwd, kan dit nadelige pensioeneffecten opleveren als je vaak van opdrachtgever wisselt.
 • Er kan wat complexiteit ontstaan in personeels- en loonadministratie door de diverse regelingen voor de eigen bijdrages van de werknemers, en dit kan vervolgens leiden tot verschillende kostenprijsberekeningen en verschillende uurtarieven.

Een eigen adequate pensioenregeling van de uitlener

 • Vanaf de eerste werkdag neem je deel aan je eigen pensioenregeling en dat wil zeggen dat je vanaf je eerste werkdag hiermee rechten opbouwt.
 • De pensioenregeling bevat ook een dekking voor een nabestaandenpensioen.
 • De premie voor het pensioen is minimaal gelijk aan de normpremie (deze normpremie is in de wet vastgelegd en wordt ieder jaar opnieuw berekend!).
 • De normpremie mag je niet doorberekenen aan werknemers.

Welke van de twee opties het beste bij jouw aansluit, hangt af van een aantal factoren. Ten eerste ga je kijken naar wat je opdrachtgever(s) en de payrollonderneming jouw bieden. Daarna kijk je naar de administratieve lasten en naar hoe complex de uitvoering is. Ook is het belangrijk in hoeverre de kosten van de pensioenregeling en de uitvoering hiervan door de opdrachtgever worden betaald. Aan de hand van deze factoren kun jij voor jezelf besluiten welke van de twee opties het beste bij je past!

Het is dus duidelijk dat de pensioenregeling voor payrollwerknemers nogal wat is veranderd sinds 2021 want payrollwerknemers hebben nu, net zoals werknemers in vaste dienst, recht op een adequate pensioenregeling. Dit kan door middel van een eigen adequate pensioenregeling, of door middel van meedoen aan de pensioenregeling van je opdrachtgever(s). Welke van deze opties het beste bij je past, hangt af van je eigen situatie!

Wil je meer weten over een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

20-11-2020

Adequate pensioenregeling voor payrollmedewerkers

Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op een ‘adequate pensioenregeling’. Dit is, met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans, vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). In de praktijk komt het erop neer dat de payrollwerkgever in een adequate pensioenregeling voor haar payrollkrachten voorziet.

Adequate pensioenregeling

De adequate pensioenregeling geldt in geval van payrollkrachten die werkzaam zijn in een sector waarvoor gelijke of gelijkwaardige functies een pensioenregeling is geregeld. Dit kan opgenomen zijn in de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in een bedrijfseigen regeling van de opdrachtgever. De payrollwerkgever dient voor de payrollkrachten aansluiting te zoeken bij de pensioenregeling van de sector óf een eigen adequate pensioenregeling. In geval er sprake is van een verplichtstelling bij de pensioenregeling, is de payrollwerkgever verplicht de payrollmedewerkers aan te melden voor deze verplichte pensioenregeling.

De adequate pensioenregeling is een van de maatregelen van het Kabinet tegen het concurreren op de arbeidsmarkt door payrollmedewerkers. De verplichting voor een adequaat pensioen was al aangekondigd bij de maatregelen van 1 januari 2020, maar de inwerkingtreding is uitgesteld tot 2021. Vanaf 1 januari 2021 vervalt de deelname van de payrollkracht aan de StiPP pensioen regeling.

Eigen pensioenregeling

Als de payrollwerkgever kiest voor een eigen pensioenregeling, gelden de volgende voorwaarden:

 • De pensioenregeling bevat ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen;
 • Er geldt geen wachttijd of drempelperiode voor de pensioenregeling;
 • De totale werkgeverspremie bedraagt tenminste 14,6% van de som van de pensioengrondslag van de payrollkrachten die de werkgever ter beschikking stelt (dit is het percentage van 2020 en wordt jaarlijks aangepast);
 • Het maximum pensioengevend salaris is € 110.111 (wettelijke grens 2020, ook deze grens wordt jaarlijks aangepast).

In geval de sector waar de payrollkracht werkt geen cao (en/of pensioenregeling) kent, én de inlener kent geen bedrijfseigen regeling (met een pensioenregeling), geldt vanaf 1 januari 2021 voor medewerkers in gelijke of gelijkwaardige functies geen verplichte pensioendeelname.

Meer weten over payroll?

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.