12-11-2020

Zzp’er en corona?
Dit moet je weten!

De coronacrisis zet het bedrijfsleven op zijn kop. Zo beleeft de ene branche gouden tijden, terwijl een ander juist in de put zit. Ook voor zzp’ers zijn het rare tijden. Veel of juist weinig opdrachten? De coronacrisis raakt jou op welke manier dan ook. Maar wat moet je weten als je zzp’er bent in deze tijden? Wij leggen het graag aan je uit.

Regeling

TOZO

De eerste regeling die we uitlichten is de Tozo, oftewel de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Deze regeling is in het leven geroepen voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Je kunt ondersteuning krijgen op twee manieren:

  • Maximaal 9 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
  • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 tegen 2% rente aanvragen

Wil je in aanmerking komen voor de Tozo? De woongemeente neemt de aanvraag in behandeling.

Regeling

TVL

Een volgende regeling is de TVL, oftewel de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb. Deze regeling biedt ondersteuning bij het betalen van je vaste lasten, zoals huur, verzekeringen en abonnementen. Ondernemers die meer dan 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis en die minimaal € 3000,- aan vaste lasten hebben, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het minimum is € 750,- en het maximum is € 90.000,- belastingvrij over 4 maanden.

Horeca ondernemers en ondernemers in de evenementenbranche zijn een uitzondering op de regel. Zij kunnen een aanvullende TVL-subsidie krijgen. Het gaat hierbij om bedrijven die in de zomer TVL hebben ontvangen, maar de omzetdrempel van 30% niet halen in het 4e kwartaal.

Regeling

Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) zijn versoepeld. Hierdoor kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB-C is bedoeld voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen of een balanstotaal tot 43 miljoen. Let op: er zijn enkele bedrijfsgroepen uitgesloten van deze regeling, zoals landbouw. Zij kunnen gebruikmaken van een eigen borgstelling.

Overige regelingen

KKC: kredietregeling voor kleine leningen

Het Klein Krediet Corona (KKC) is opengesteld voor kleine ondernemers. Zij krijgen de mogelijkheid om kleine en snelle leningen af te sluiten bij financiers.

Versoepeling voorwaarden microkredieten Qredits

Heb je een lening via Qredits en ben je geraakt door de coronacrisis? Het is dan mogelijk om je aflossing met 6 maanden uit te stellen. Bovendien is de rente in deze periode naar 2% verlaagd

Bonus voor zorgprofessionals

Zorgprofessionals en schoonmaakpersoneel die vanaf 1 maart tot 1 september 2020 hebben gewerkt en de effecten van corona hebben meegemaakt, komen in aanmerking voor een bonus van € 1000,- netto.

Actuele informatie

Om een goed beeld te krijgen van wat de meest actuele regelingen zijn, raden we je aan om een kijkje te nemen op de website van de Rijksoverheid. Hier vind je de nieuwste updates en ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

20-03-2020

GEVOLGEN VAN HET CORONAVIRUS: NOW REGELING

Met ingang van 17 maart is er een steunpakket in het leven geroepen namelijk het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (de NOW-regeling). De regeling biedt de werkgever een tegemoetkoming als hij verwacht tenminste 20% van zijn omzet te verliezen.

Biedt de NOW-regeling, in deze vorm, wel voldoende soelaas voor uitzendondernemingen? Deze ondernemingen hebben namelijk een loondoorbetalingsverplichting en (meestal) een contractuele afspraak voor het doorfacturen aan haar opdrachtgevers voor deze uren. Is er dan sprake van omzetverlies? De (horeca) opdrachtgever heeft in ieder geval een flinke omzetdaling, maar de uitzendonderneming… Van belang gaat worden op welke manier de NOW-regeling moet worden toegepast.

Wij krijgen veel vragen over de NOW. Op veel van die vragen hebben we op dit moment het antwoord nog niet. Hoe spijtig we dat ook vinden. De voorwaarden voor de NOW worden momenteel uitgewerkt door het ministerie SZW. De NOW is dus nog niet opengesteld.

De NOW:

Alles wat we nu weten
  • De NOW-regeling geldt voor alle bedrijven (onafhankelijk van bedrijfsgrootte;
  • De regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers en staat los van de WW;
  • Werkgevers die een omzetverlies verwachten van ten minste 20% kunnen per 1 maart j.l. gerelateerd aan dat omzetverlies ene tegemoetkoming aanvragen in de loonkosten tot maximaal 90% voor drie maanden. Deze regeling kan eenmalig worden verlengd met nog eens drie maanden. Mogelijk met aanvullende voorwaarden. Hierover is nog niets bekend;
  • Gedurende de periode waarvoor de NOW geldt, mag er geen ontslag worden aangevraagd om bedrijfseconomische redenen;
  • De werkgever moet het loon voor 100% doorbetalen;
  • Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 8-% van het bedrag dat is toegekend) verstrekken;
  • Achteraf kunnen mogelijk correcties worden doorgevoerd.

Kunnen wij iets voor jou betekenen? Neem gerust contact met ons op, wij staan jou graag te woord.