Ketenregeling 2022

24-02-2023

De ketenregeling: hoe zit het in 2023?

Voor payrollen geldt dat de werknemer recht heeft op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij de inlener vast in dienst zijn. Voor de rechtspositie geldt dat de wettelijke ketenregeling van toepassing is zoals bij de inlener.

Na hoeveel tijdelijke arbeidscontracten heb je recht op een vast contract?

De ketenregeling bepaalt dat een werkgever niet onbeperkt tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een werknemer mag afsluiten. Op dit moment is de wet zo dat een werkgever maximaal drie tijdelijke contracten binnen een periode van drie jaar mag afsluiten met een werknemer. Wanneer dit aantal of deze periode overschreden is, ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit geldt echter niet wanneer dit contract wordt onderbroken met een periode van meer dan zes maanden. Denk hierbij aan functies waar vanwege seizoensinvloeden het werk niet voorhanden is.

Kortom: een medewerker krijgt automatisch een vast contract als:

  • Hij/zij meer dan 3 tijdelijke contracten heeft gehad bij dezelfde werkgever;
  • Hij/zij langer dan de periode van 3 jaar aaneengesloten werkt bij dezelfde werkgever;
  • Hij/zij meer dan 3 tijdelijke contracten heeft gehad voor hetzelfde soort werk bij opvolgende werkgevers. Bijvoorbeeld als een medewerker eerst via een uitzendbureau werkt en daarna rechtstreeks bij de werkgever in dienst komt. Zie alinea: opvolgend werkgeverschap.

Opvolgend werkgeverschap

Voor de toepassing van de ketenregeling maakt het niet uit of de arbeidsovereenkomsten bij één werkgever dezelfde identiteit hebben. In de keten mogen de arbeidsovereenkomsten dus verschillen qua functie, werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden. Bij opvolgend werkgeverschap is dit anders. Bij opvolgend werkgeverschap is het ook van belang om de ketenregeling in de gaten te houden. Wanneer er sprake is van opvolgend werkgeverschap, worden de arbeidsovereenkomsten en de arbeidsduur bij de oude werkgever meegeteld in de keten.

Stel dat de werknemer twee arbeidsovereenkomsten van zes maanden heeft gehad bij de vorige werkgever, kunt u als opvolgend werkgever nog slechts één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen. Dit is met een maximale duur van één jaar. Wanneer er een vierde contract of als de twee jaar worden overstegen, geld er een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

Uitzondering op de ketenregeling

  • De ketenregeling is niet van toepassing op contracten van medewerkers die jonger dan 18 jaar zijn en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.
  • De ketenregeling is niet van toepassing als de medewerker de AOW-leeftijd heeft. De werkgever mag vanaf de AOW-leeftijd 6 tijdelijke contracten geven in een periode van 4 jaar.

Heb jij niet de capaciteit of de kennis om de arbeidsovereenkomsten zelf op te stellen? Laat jouw medewerkers dan verlonen op basis van payroll via payroll select. Wij regelen alles omtrent de arbeidsovereenkomst en zorgen dat deze altijd aan de laatste wet- en regelgeving voldoet. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Ketenregeling 2022

04-04-2022

De ketenregeling: hoe zit het in 2022?

Voor payrollen geldt dat de werknemer recht heeft op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij de inlener vast in dienst zijn. Voor de rechtspositie geldt dat de wettelijke ketenregeling van toepassing is zoals bij de inlener: op dit moment (april 2022) maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar.

Na hoeveel tijdelijke arbeidscontracten heb je recht op een vast contract?

De ketenregeling bepaalt dat een werkgever niet onbeperkt tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een werknemer mag afsluiten. Op dit moment is de wet zo dat een werkgever maximaal drie tijdelijke contracten binnen een periode van drie jaar mag afsluiten met een werknemer. Wanneer dit aantal of deze periode overschreden is, ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit geldt echter niet wanneer dit contract wordt onderbroken met een periode van meer dan zes maanden. Denk hierbij aan functies waar vanwege seizoensinvloeden het werk niet voorhanden is.

Kortom: een medewerker krijgt automatisch een vast contract als:

  • Hij/zij meer dan 3 tijdelijke contracten heeft gehad bij dezelfde werkgever;
  • Hij/zij langer dan de periode van 3 jaar aaneengesloten werkt bij dezelfde werkgever;
  • Hij/zij meer dan 3 tijdelijke contracten heeft gehad voor hetzelfde soort werk bij opvolgende werkgevers. Bijvoorbeeld als een medewerker eerst via een uitzendbureau werkt en daarna rechtstreeks bij de werkgever in dienst komt. Zie alinea: opvolgend werkgeverschap.

Opvolgend werkgeverschap

Voor de toepassing van de ketenregeling maakt het niet uit of de arbeidsovereenkomsten bij één werkgever dezelfde identiteit hebben. In de keten mogen de arbeidsovereenkomsten dus verschillen qua functie, werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden. Bij opvolgend werkgeverschap is dit anders. Bij opvolgend werkgeverschap is het ook van belang om de ketenregeling in de gaten te houden. Wanneer er sprake is van opvolgend werkgeverschap, worden de arbeidsovereenkomsten en de arbeidsduur bij de oude werkgever meegeteld in de keten.

Stel dat de werknemer twee arbeidsovereenkomsten van zes maanden heeft gehad bij de vorige werkgever, kunt u als opvolgend werkgever nog slechts één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen. Dit is met een maximale duur van één jaar. Wanneer er een vierde contract of als de twee jaar worden overstegen, geld er een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

Uitzondering op de ketenregeling

  • De ketenregeling is niet van toepassing op contracten van medewerkers die jonger dan 18 jaar zijn en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.
  • De ketenregeling is niet van toepassing als de medewerker de AOW-leeftijd heeft. De werkgever mag vanaf de AOW-leeftijd 6 tijdelijke contracten geven in een periode van 4 jaar.

Heb jij niet de capaciteit of de kennis om de arbeidsovereenkomsten zelf op te stellen? Laat jouw medewerkers dan verlonen op basis van payroll via payroll select. Wij regelen alles omtrent de arbeidsovereenkomst en zorgen dat deze altijd aan de laatste wet- en regelgeving voldoet. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.