20-03-2020

GEVOLGEN VAN HET CORONAVIRUS: NOW REGELING

Met ingang van 17 maart is er een steunpakket in het leven geroepen namelijk het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (de NOW-regeling). De regeling biedt de werkgever een tegemoetkoming als hij verwacht tenminste 20% van zijn omzet te verliezen.

Biedt de NOW-regeling, in deze vorm, wel voldoende soelaas voor uitzendondernemingen? Deze ondernemingen hebben namelijk een loondoorbetalingsverplichting en (meestal) een contractuele afspraak voor het doorfacturen aan haar opdrachtgevers voor deze uren. Is er dan sprake van omzetverlies? De (horeca) opdrachtgever heeft in ieder geval een flinke omzetdaling, maar de uitzendonderneming… Van belang gaat worden op welke manier de NOW-regeling moet worden toegepast.

Wij krijgen veel vragen over de NOW. Op veel van die vragen hebben we op dit moment het antwoord nog niet. Hoe spijtig we dat ook vinden. De voorwaarden voor de NOW worden momenteel uitgewerkt door het ministerie SZW. De NOW is dus nog niet opengesteld.

De NOW:

Alles wat we nu weten
  • De NOW-regeling geldt voor alle bedrijven (onafhankelijk van bedrijfsgrootte;
  • De regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers en staat los van de WW;
  • Werkgevers die een omzetverlies verwachten van ten minste 20% kunnen per 1 maart j.l. gerelateerd aan dat omzetverlies ene tegemoetkoming aanvragen in de loonkosten tot maximaal 90% voor drie maanden. Deze regeling kan eenmalig worden verlengd met nog eens drie maanden. Mogelijk met aanvullende voorwaarden. Hierover is nog niets bekend;
  • Gedurende de periode waarvoor de NOW geldt, mag er geen ontslag worden aangevraagd om bedrijfseconomische redenen;
  • De werkgever moet het loon voor 100% doorbetalen;
  • Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 8-% van het bedrag dat is toegekend) verstrekken;
  • Achteraf kunnen mogelijk correcties worden doorgevoerd.

Kunnen wij iets voor jou betekenen? Neem gerust contact met ons op, wij staan jou graag te woord.