07-03-2022

Ontslag tijdens de proeftijd: mag dat?

Tijdens de proefperiode mogen zowel de werkgever als de werknemer het contract per direct stopzetten. Beide partijen hoeven geen rekening te houden met de wettelijke opzegtermijn. Er geldt voor ontslag in de proefperiode ook geen preventieve toets door het UWV of de kantonrechter. Ook hoeft een werkgever niet te kijken naar herplaatsing binnen de organisatie. Een, tijdens de proeftijd, ontslagen werknemer heeft dus (meestal) geen recht op een WW-uitkering.

Als een medewerker zelf ontslag neemt tijdens de proefperiode, heeft deze geen recht op een WW-uitkering. Als de medewerker wordt ontslagen tijdens de proefperiode, dan heeft deze soms recht op een WW-uitkering. De medewerker dient de werkgever dan wel te vragen om een schriftelijke verklaring met de reden van ontslag. Daaruit moet blijken dat het ontslag niet de schuld is van de werknemer, bijvoorbeeld omdat deze altijd te laat is. Als dat blijkt uit de schriftelijke verklaring, kan er soms alsnog een WW-uitkering worden toegekend.

Zegt de werknemer of de werkgever het contract binnen de proeftijd op? Dan moet degene die opzegt de reden schriftelijk aangeven als de andere partij daar om vraagt.

Let op: een werkgever mag niet discrimineren. Een werknemer mag niet ontslagen worden tijdens de proefperiode omdat deze gehandicapt, chronisch ziek of zwanger is.

Ook wanneer een medewerker via een payroll overeenkomst wordt ingeleend moeten bovenstaande regels omtrent ontslag tijdens proeftijd in acht worden genomen. Weten hoe dat precies zit? Neem gerust contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

11-11-2020

Ontslag tijdens Zwangerschap: mag dat?

Zwanger zijn en toch ontslagen worden? Misschien heb je het weleens in je omgeving gehoord. Er is veel onduidelijkheid over of ontslag tijdens de zwangerschap mag of juist niet. Om je meer duidelijkheid te geven over de situatie, zetten wij de regels op een rij zodat je precies weet wat mag en wat juist niet mag.

Bescherming

Ontslagbescherming

Allereerst is het belangrijk om te weten dat elke situatie weer anders is, dus dat het in sommige gevallen wél en in andere gevallen juist niet mogelijk is om een zwangere werknemer te ontslaan. Zwangere werknemers hebben een ontslagbescherming vanaf de eerste dag van de zwangerschap tot zes weken nadat ze weer aan het werk gaan. In de volgende situaties is ontslag niet mogelijk:

  • Zwangerschapsverlof
  • Bevallingsverlof
  • De eerste zes weken na het bevallingsverlof
  • Periode van arbeidsongeschiktheid door zwangerschap/ bevalling
  • De eerste zes weken na arbeidsongeschiktheid

Uitzonderingen ontslag tijdens zwangerschap

Toch zijn er een aantal uitzonderingen op de regel:

  • Als een onderneming of een hele afdeling binnen de onderneming zijn werkzaamheden beëindigt en er sprake is van een bedrijfssluiting.
  • Wanneer er een geldige reden is die ontslag op staande voet rechtvaardigt, zoals frauduleus gedrag, diefstal, geweld etc.
  • Wanneer een bedrijf failliet wordt verklaard.
Tijdelijk contract

Wanneer een zwangere werknemer een tijdelijk contract heeft dan hoef je dit niet te verlengen. Let op: de reden van het niet-verlengen van het contracten mag niet zijn dat iemand zwanger is. Dit kan namelijk weer duiden op zwangerschapsdiscriminatie.

Vragen?

Het kan voorkomen dat je niet zeker weet in welk recht je staat als werkgever of werknemer. Als dit het geval is dan raden we je aan om contact op te nemen met een juridisch specialist. Diegene kan je vaak meer vertellen over de situatie en geeft je advies op maat, waardoor je helder hebt wat mag of wat juist niet mag.