Payrollwerknemer recht op pensioen

21-06-2022

Heb je als payrollwerknemer recht op pensioen?

Sinds 1 januari 2021 zijn er een aantal zaken veranderd rondom payrollwerknemers en pensioenregeling. Payrollwerknemers hebben namelijk dezelfde rechtspositie gekregen als medewerkers die in vaste dienst zijn bij een werkgever. Maar hoe zit dat dan met een payrollwerknemer en het recht op pensioen? Wij zochten het voor je uit!

Payrollwerknemers hadden al een tijdje dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in vaste dienst zijn, maar sinds vorig jaar is daar nog iets bijgekomen: het recht op een adequate pensioenregeling. Maar waar heb je als payrollwerknemer nu dan precies recht op? Heel simpel, dit betekent dat een payrollwerknemer hetzelfde recht op een adequate pensioenregeling heeft als een werknemer in vaste dienst.

Twee opties adequate pensioenregeling

Er zijn hierin twee opties: je kunt als payrollwerknemer meedoen aan de pensioenregeling van het bedrijf waar je op dat moment voor werkt (de inlener/opdrachtgever), of je kunt een eigen adequate pensioenregeling krijgen van de payroller (de uitlener). Wel moet deze dan natuurlijk voldoen aan de gestelde eisen. Deze eisen zijn: (a) de hoogte van de totale werkgeverspremie moet gelijk zijn aan de normpremie, (b) er mag geen drempel- of wachttijd gehanteerd worden en (c) de pensioenregeling moet een nabestaandenpensioen kennen op risico- of opbouwbasis. Hieronder zie je wat deze twee opties precies inhouden:

Meedoen aan de pensioenregeling van je opdrachtgever

  • Kijk eerst samen met je opdrachtgever of dit mogelijk is; niet elke opdrachtgever heeft een pensioenfonds die zich openstellen voor payrollwerknemers.
  • De pensioenregeling hoort hetzelfde te zijn voor zowel de vaste werknemers als de payrollwerknemers.
  • Omdat je je pensioen constant opbouwt bij de verschillende opdrachtgevers, en je pensioen dus verspreid wordt opgebouwd, kan dit nadelige pensioeneffecten opleveren als je vaak van opdrachtgever wisselt.
  • Er kan wat complexiteit ontstaan in personeels- en loonadministratie door de diverse regelingen voor de eigen bijdrages van de werknemers, en dit kan vervolgens leiden tot verschillende kostenprijsberekeningen en verschillende uurtarieven.

Een eigen adequate pensioenregeling van de uitlener

  • Vanaf de eerste werkdag neem je deel aan je eigen pensioenregeling en dat wil zeggen dat je vanaf je eerste werkdag hiermee rechten opbouwt.
  • De pensioenregeling bevat ook een dekking voor een nabestaandenpensioen.
  • De premie voor het pensioen is minimaal gelijk aan de normpremie (deze normpremie is in de wet vastgelegd en wordt ieder jaar opnieuw berekend!).
  • De normpremie mag je niet doorberekenen aan werknemers.

Welke van de twee opties het beste bij jouw aansluit, hangt af van een aantal factoren. Ten eerste ga je kijken naar wat je opdrachtgever(s) en de payrollonderneming jouw bieden. Daarna kijk je naar de administratieve lasten en naar hoe complex de uitvoering is. Ook is het belangrijk in hoeverre de kosten van de pensioenregeling en de uitvoering hiervan door de opdrachtgever worden betaald. Aan de hand van deze factoren kun jij voor jezelf besluiten welke van de twee opties het beste bij je past!

Het is dus duidelijk dat de pensioenregeling voor payrollwerknemers nogal wat is veranderd sinds 2021 want payrollwerknemers hebben nu, net zoals werknemers in vaste dienst, recht op een adequate pensioenregeling. Dit kan door middel van een eigen adequate pensioenregeling, of door middel van meedoen aan de pensioenregeling van je opdrachtgever(s). Welke van deze opties het beste bij je past, hangt af van je eigen situatie!

Wil je meer weten over een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.