21-02-2022

(Loon)kosten van personeel: waar moet je aan denken?

Voor een werkgever kost een werknemer in loondienst meer dan enkel zijn maandelijks brutoloon. Een werkgever draagt namelijk ook verplichte bijdragen en reserveringen af. Welke loonkosten dat zijn voor medewerkers in loondienst lees je hier.

De loonkosten voor een werkgever bestaan, naast het brutoloon + vakantiegeld + eventuele 13e maand of bonus, o.a. ook uit werknemersverzekeringen en een bijdrage aan de zorgverzekeringswet (Zvw). In totaal zijn de loonkosten voor een opdrachtgever ongeveer 30% hoger dan het brutoloon dat de werknemer ontvangt. Hoe hoog de kosten van een werknemer uitvallen, hangt af van de eventueel toepasselijke CAO en de individuele afspreken met een werknemer.

In totaliteit bestaan de loonkosten uit de volgende onderdelen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage). Voor een eenvoudig overzicht delen we ze op in vier categorieën:

1.             Directe loonkosten

De directe loonkosten bestaan uit het salaris, de vakantietoeslag en eventueel een bonus of winstuitkering (niet verplicht). Dit vormt het grootste gedeelte van de loonkosten.

2.             Indirecte loonkosten

Indirecte loonkosten verschillen per organisatie. Denk hierbij aan pensioenkosten, reiskosten, een leaseauto of een telefoon van de zaak. De bestaande CAO in het toepasselijk vakgebied speelt daarbij een belangrijke rol. In nagenoeg alle Cao’s zijn afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Is er geen CAO van toepassing? Dan kan een organisatie de indirecte loonkosten meestal zelf bepalen.

3.             Verplichte premies en bijdragen

Bovenstaande verzekeringen zijn niet verplicht, maar wel te adviseren. Daarnaast krijg je als werkgever te maken met verplichte verzekeringen.

Als werkgever draag je verplichte loonheffingen af aan de Belastingdienst. Denk hierbij aan:

  • Loonbelasting
  • Volksverzekeringen
  • Werknemersverzekeringen (linken naar blog vorige week)
  • Bijdrage Zorgverzekeringswet

4.             Overige personeelskosten

Naast bovenstaande kosten worden er vaak nog kosten vergeten. Denk bijvoorbeeld aan een kantoorpand en de werkplek, maar ook aan kosten voor bijvoorbeeld eten en drinken, werkkleding of de voetbaltafel in de kantine.

Laat medewerkers verlonen via payroll select en je weet zeker dat alle loonkosten en premies volgens de laatste wet- en regelgeving en toepasselijke CAO worden afgedragen. Weten wat payroll is? Lees er alles over.