vakantiegeld, vakantiegeld uitbetalen

10-11-2022

Uitbetaling van het vakantiegeld

Iedereen die in Nederland woont en een arbeidsovereenkomst heeft, heeft recht op vakantiegeld. Andere woorden voor vakantiegeld zijn vakantiebijslag en vakantietoeslag. Maar wat zijn de regels omtrent de uitbetaling van het vakantiegeld? Dit leggen wij in dit artikel allemaal voor jou uit.

Hoe werkt vakantiegeld?

Een medewerker bouwt het hele jaar door vakantiegeld op en krijgt dit van het hele jaar in één keer uitbetaald. Deze periode loopt meestal van 1 juni tot 31 mei in het jaar daarop.

Een werknemer heeft recht op 8% van het bruto salaris. Dus uiteindelijk krijg je 8% van je bruto jaarsalaris uitgekeerd als vakantiegeld. Wanneer het dienstverband wordt beëindigd voordat dit wordt uitbetaald, ontvangt de werknemer het tot dusver opgebouwde bedrag. Wanneer de werknemer geen vakantiegeld ontvangt, is het vakantiegeld onderdeel van het maandsalaris en ontvangt de medewerker maandelijks een hoger bedrag. In de arbeidsovereenkomst of cao kun je zien wat er binnen jouw bedrijf is afgesproken.

Wanneer wordt er vakantiegeld betaald?

Het vakantiegeld moet in ieder geval eens per 12 maanden worden uitbetaald. De meeste bedrijven doen dit jaarlijks in mei. Maar dit is niet verplicht. Het is wel een vereiste dat het vakantiegeld uiterlijk 1 juni wordt uitbetaald aan de werknemers. Wanneer je het vakantiegeld op een ander moment wilt uitkeren, kan dit alleen met een schriftelijke overeenkomst. Een werknemer kan ervoor kiezen om voor 1 juni het vakantiegeld op te nemen. De werknemer ontvangt dan het op dat moment opgebouwde vakantiegeld vanaf 1 juni in het afgelopen jaar.

Let op: Wanneer een werknemer uit dienst treedt, dien je het opgebouwde vakantiegeld meteen uit te betalen.

Belasting over vakantiegeld in 2022

Helaas betaal je over je vakantiegeld ook belasting. Hierbij wordt net als bij de inkomstenbelasting gebruik gemaakt van het schijvensysteem. Echter is er één belangrijk verschil: vakantietoeslag wordt in vergelijking tot bijvoorbeeld normaal loon als ‘extra inkomen’ gezien. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘bijzonder loon’. Dit betekent dat je met vakantiegeld in een hogere schijf zult uitkomen en hier helaas een hoger percentage belasting over betaald dat je gewend bent.

Vakantiegeld en corona       

Ook tijdens corona is het uitbetalen van het vakantiegeld nog steeds een verplicht onderdeel in de uitbetaling van het loon. Wanneer je gebruik hebt gemaakt van de NOW-regeling, is daar een tegemoetkoming in opgenomen voor de opbouw van het vakantiegeld. Verder zijn er in deze tegemoetkoming ook de kosten opgenomen voor werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen.

Vakantiedagen uitzendkracht

Uitzendkrachten hebben ook recht op vakantiedagen. Dit zijn tijdelijke krachten die ingehuurd zijn via een uitzendbureau. Daarnaast bouwen ze ook vakantiedagen op. Wanneer ze deze dagen niet gebruiken, hebben ze recht op een uitbetaling van 16 ⅔ vakantie-uren per volledig gewerkte maand. Verder krijgen ze 8,33% uitbetaald over hun brutoloon.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

De wettelijk vastgelegde vakantiedagen zijn de verlofuren waar iedere werknemer in Nederland recht op heeft. Daarbij gaat het om vier keer het aantal contracturen per week. Wanneer je bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, kom je uit op 160 vakantie uren, oftewel 20 vakantiedagen.

De bovenwettelijke vakantiedagen zijn de dagen die werknemers krijgen op basis van de cao of door afspraken die een organisatie maakt. Wanneer een werkgever bijvoorbeeld 30 vakantiedagen in plaats van de 20 wettelijke vakantiedagen geeft, zijn die 10 extra dagen bovenwettelijk. 

Wil je meer weten over de regels omtrent het vakantiegeld? Neem dan hier gerust vrijblijvend contact met ons op.

vakantiedagen opnemen

20-04-2022

Vakantiedagen opnemen: hoe zit het ook alweer?

Werknemers hebben recht op vakantiereserveringen. Dit bestaat uit twee componenten: vakantiedagen en vakantiegeld. In deze blog gaan we enkel in op de vakantiedagen.

Wat zijn vakantiedagen?

Vakantiedagen worden ook wel verlofuren genoemd. Door het opnemen van vakantiedagen kunnen werknemers even ontsnappen van het werk. Er zijn verschillende soorten vakantiedagen. Zo heb je wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen.

  • Wettelijke vakantiedagen

Deze vakantiedagen zijn vastgelegd in de wet en wordt berekend aan de hand van het aantal uur dat een medewerker per werkweek werkt. De opbouw van de wettelijke vakantiedagen waar iedereen recht op heeft bedraagt vier keer het aantal uur dat hij/zij per week werkt.

  • Bovenwettelijke vakantiedagen

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om hun werknemers meer vakantiedagen aan te bieden dan het wettelijke minimumaantal. De opbouw voor de bovenwettelijke vakantiedagen kan erg verschillen per bedrijf of bedrijfstak.

Verlofuren opnemen

Als een werknemer vakantiedagen wil inzetten, dient hij/zij daar een aanvraag voor in bij de werkgever. Daarbij geeft de werknemer aan hoeveel uren en op welke dag men deze wenst op te nemen. Wanneer deze aanvraag door de werkgever wordt goedgekeurd, heeft de medewerker op het aangevraagde moment verlof en dus vrij. Voor het opnemen van de vakantiedagen geldt dat deze ook in losse uren mogen worden opgenomen.

Wanneer het opnemen van de wettelijke vakantiedagen problemen oplevert voor het bedrijf mag de werkgever bezwaar maken. Dit kan alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen en dit moet hij/zij binnen twee weken na de aanvraag schriftelijk kenbaar maken. Daarnaast moet de medewerker de mogelijkheid krijgen de vakantiedagen op een ander moment op te nemen. Een werknemer moet namelijk ieder jaar het wettelijk aantal vakantiedagen kunnen opnemen. Collectieve vakantieperiodes, zoals in de bouwsector en het onderwijs, worden gezien als uitzondering. De medewerker moet te allen tijde het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar kunnen opnemen.

Nieuwe baan en nog vakantie-uren over?

Wanneer een medewerker een nieuwe baan heeft en nog vakantiedagen open heeft staan, kunnen deze worden uitbetaald. Ook mogen de wettelijke vakantiedagen die niet meer kunnen worden opgenomen bij de huidige werkgever, worden opgenomen bij de nieuwe werkgever. De vervaldatum van de meegenomen uren blijft gelijk. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen hangt dit af van de nieuwe werkgever.

Vakantiedagen uitbetalen

Een werknemer kan er voor kiezen om de vakantiedagen te laten uitbetalen. Wat betreft de wettelijke vakantiedagen mag dit alleen aan het eind van het arbeidscontract. De bovenwettelijke vakantiedagen mag de werkgever uitbetalen. Dit mag alleen bij wederzijdse goedkeuring.

Wanneer een werkgever de werknemers laat verlonen op basis van payroll, heeft de werkgever zelf geen omkijken meer naar de vakantiedagen. De payrollpartij heeft de verlofurenregistratie in beheer en werknemers vragen dan vrij bij de payrollorganisatie. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.