transitievergoeding, transitievergoeding berekenen

07-09-2022

Transitievergoeding, wat houdt het in?

De term transitievergoeding wordt veelal gebruikt wanneer iemand wordt ontslagen. Maar wat houdt het in, wanneer heb je er recht op en hoe kun je dit berekenen? Lees hieronder wat je moet weten over deze vergoeding.


Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een vergoeding als compensatie voor het ontslag. Hoeveel de vergoeding is, hangt af van het maandsalaris en het aantal jaren in dienst. De vergoeding kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor scholing voor een andere baan. Als werknemer heb je recht op een vergoeding vanaf de eerste dag van het arbeidscontract. Deze vergoeding geldt voor vaste-, tijdelijke- en oproepcontracten.

Een werkgever betaald een transitievergoeding wanneer een werknemer wordt ontslagen. Dit geldt ook voor het niet verlengen van het contract. Een andere reden is wanneer een werknemer zelf ontslag neemt na ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de kant van de opdrachtgever. Een voorbeeld hiervan is discriminatie.

Wanneer is er geen sprake van een transitievergoeding?

In de volgende situaties wordt er geen transitievergoeding betaald:

  • Wanneer de werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt;
  • De werknemer wordt ontslagen nadat hij ernstig verwijtbaar of nalatig handelde;
  • De werknemer is nog geen 18 en werkte gemiddeld maximaal 12 uur per week;
  • Wanneer de werkgever failliet gaat;
  • De werkgever en werknemer gaan met wederzijds akkoord uit elkaar en stellen een vaststellingsovereenkomst op;
  • Er wordt een nieuw tijdelijk contract afgesloten. De voorwaarde hiervoor is dat dit contract maximaal zes maanden na het eindigen van het vorige contract ingaat.
  • Er staat in de desbetreffende cao een andere voorziening in plaats van de vergoeding. Dit kan alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld bij een bedrijfsbeëindiging of een faillissement.

Berekenen van het brutomaandsalaris

Bij het berekenen van je transitievergoeding moet je eerst het brutomaandsalaris bepalen. Dit doe je op de volgende manieren:

  • Bij een vaste arbeidsduur: het bruto-uurloon x het vast aantal uren per maand.
  • Bij een oproepcontract: het bruto-uurloon x het gemiddeld aantal uren per maand.  

Wil je meer weten over de transitievergoeding? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.