14-02-2022

Welke werknemersverzekeringen zijn er allemaal?

Zodra je medewerkers in dienst gaat nemen, krijg je te maken met een aantal verzekeringen voor jouw werknemers. Benieuwd welke werknemersverzekeringen voor personeel er allemaal zijn en welke verplicht zijn? Wij geven je een overzicht van personeelsverzekeringen.

1.             Verzuimverzekering

Iedereen is wel eens ziek. En daar moet je als werkgever rekening mee houden. Zodra een werknemer tijdelijk niet kan werken door ziekte, dient de werknemer wel zijn/haar salaris te ontvangen. Als werkgever moet je er ook rekening mee houden dat een werknemer tijdelijk niet kan werken door arbeidsongeschiktheid. En in het ergste geval is een werknemer langdurig ziek en moet je het loon van de werknemer minimaal twee jaar doorbetalen. En natuurlijk ook de loonkosten van een eventuele vervanger.

Een keuze kan zijn om zelf een financiële buffer op te bouwen, maar zeker voor kleinere organisaties is een langdurig zieke werknemer een groot financieel risico. Dit risico is af te dekken door het afsluiten van een goede verzuimverzekering. Deze verzekering biedt naast loondoorbetaling ook meer zekerheid op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers.

2.             Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Waarschijnlijk heb je al een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) die jou verzekert tegen schade die je aan personen en zaken van anderen toebrengt. Maar deze verzekering geeft geen dekking bij bedrijfsmatige ongevallen en is in geval van schade niet genoeg. Met een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) verzeker je schade aan anderen of aan spullen van anderen die veroorzaakt is door jou, je werknemer of je producten.

3.             Collectieve ongevallenverzekering

Met een collectieve ongevallenverzekering biedt je een werknemer een financiële compensatie als de betrokkene blijvend invalide raakt of, in het ergste geval, komt te overlijden. De meeste collectieve ongevallenverzekeringen dekken alle werknemers in jouw bedrijf. Dus ook medewerkers met een tijdelijk contract, stagiaires en jou als werkgever.

4.             Verplichte werknemersverzekeringen

Bovenstaande verzekeringen zijn niet verplicht, maar wel te adviseren. Daarnaast krijg je als werkgever te maken met verplichte verzekeringen. De premie hiervoor draag je af aan de Belastingdienst bij de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet. Denk hierbij aan de Ziektewet (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Werkeloosheidswet (WW).

In plaats van (tijdelijke) werknemers zelf in dienst te nemen, kun je hiervoor ook een payrollbedrijf inschakelen. Een goed payroll bedrijf neemt je vrijwel alles uit handen, waaronder de verzekeringen. Meer weten? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij staan je graag te woord.