WKR 2023, WKR

04-01-2023

WKR tijdelijk naar 3 procent in 2023

De werkkostenregeling maakt het mogelijk voor bijvoorbeeld een payroll bedrijf om vergoedingen onbelast aan werknemers te geven. Onder deze regeling is het ook mogelijk om zaken te vergoeden waar je privé voordeel van kan hebben. Denk aan tablets, kerstpakketten of sportabonnementen.

Hoe werkt vakantiegeld?

Een medewerker bouwt het hele jaar door vakantiegeld op en krijgt dit van het hele jaar in één keer uitbetaald. Deze periode loopt meestal van 1 juni tot 31 mei in het jaar daarop.

Een werknemer heeft recht op 8% van het bruto salaris. Dus uiteindelijk krijg je 8% van je bruto jaarsalaris uitgekeerd als vakantiegeld. Wanneer het dienstverband wordt beëindigd voordat dit wordt uitbetaald, ontvangt de werknemer het tot dusver opgebouwde bedrag. Wanneer de werknemer geen vakantiegeld ontvangt, is het vakantiegeld onderdeel van het maandsalaris en ontvangt de medewerker maandelijks een hoger bedrag. In de arbeidsovereenkomst of cao kun je zien wat er binnen jouw bedrijf is afgesproken.

Wat houdt de WKR in?

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers in Nederland. In 2022 is de vrije ruimte 1.7% over het fiscale loon tot en met € 400.000,-. De vrije ruimte is 1,18% wanneer het bedrag van de loonsom boven de € 400.000,- ligt. Wanneer het bedrag boven de grens komt van de vrije ruimte, betaal je als werkgever 80% belasting over het bedrag. Niet alle verstrekkingen en vergoedingen gaan ten koste van de vrije ruimte. Enkele andere voorbeelden zijn:

 • Nihil waardering;
 • Een gerichte vrijstelling;
 • Intermediaire kosten;
 • Kosten binnen de vrije ruimte;
 • Kosten buiten de vrije ruimte.

Nihil waardering

De nihil waardering is een vergoeding voor voorzieningen op de werkplek zelf. Deze vergoedingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Enkele voorbeelden van een nihil waardering zijn: smartphones, bedrijfskleding, consumpties, apparatuur en de inrichting van de werkplek.

Een gerichte vrijstelling      

Gerichte vrijstellingen zijn vergoedingen en verstrekkingen die door de belastingdienst zijn vrijgesteld. Deze vrijstellingen gaan niet ten koste van je vrije ruimte en kunnen dus ook onbelast vergoed worden. Wat valt er onder de gerichte vrijstellingen?

 • Zakelijke overnachtingen;
 • Kilometervergoeding: tot 19 cent per kilometer;
 • Laptops;
 • Treinkaartjes;
 • Het aanvragen van een VOG;
 • Cursussen en opleidingen.

Intermediaire kosten

Wanneer een medewerker kosten maakt voor de werkgever wordt dit beschreven als intermediaire kosten. Voorbeelden hiervan zijn: een zakelijke lunch, een relatiegeschenk of bijvoorbeeld parkeerkosten. Echter geldt deze regel niet wanneer een medewerker het voorschot voor hem zelf gebruikt.

Kosten binnen de vrije ruimte

Vergoedingen als personeelsfeestjes, maaltijdvergoedingen, personeelsreisjes en kerstpakketten wordt wel belasting over betaald. Dit worden ook wel de vergoedingen ten laste van forfait genoemd. Echter wordt ook hier de belasting niet over het hele bedrag betaald, wanneer de vergoeding binnen de vrije ruimte valt wordt er geen belasting over betaald.

Kosten buiten de vrije ruimte

Wanneer het bedrag aan vergoedingen boven de vrije ruimte komt, kom je boven de grens uit. Over dit deel moet dan belasting betaald worden. Dit is dan ook veel belasting, aangezien dit in de vorm van een eindheffing van 80 procent is.

Krijg je als werkgever een eindheffing in verband met het overschrijden van de vrije ruimte? Dan kan de eindheffing tegelijk aangegeven worden met de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

Veranderingen in de WKR per 1 januari 2023

Vanaf 2023 zijn de werknemers flexibeler om in te springen op de gestegen kosten waar de werknemers mee te maken krijgen. Voor de eerste € 400.000,- van de loonsom gaat de vrije ruimte omhoog naar 3 procent. De kosten van de verhoging worden gefinancierd uit de pot voor het Nationaal Groeifonds. Dit gaat om een bedrag van 500 miljoen. Voor bedrijven met weinig   

Wil je meer weten over de regels omtrent de werkkostenregeling? Neem dan hier gerust vrijblijvend contact met ons op.

Werkkostenregeling WKR

25-04-2022

Werkkostenregeling (WKR): Wat is het?

Via de werkkostenregeling is het als werkgever mogelijk vergoedingen onbelast aan werknemers te geven. Het is onder deze regeling ook mogelijk om zaken te vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben, zoals tablets, sportabonnementen of kerstpakketten. Klinkt mooi, toch? Er zijn wel een aantal regels aan verbonden.

Wat houdt de werkkostenregeling (WKR) in?

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Het blijft echter wel een lastig onderwerp. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met reiskosten, cursussen, vergoedingen of personeelsfeestjes? Het is lastig om dit allemaal op de juiste manier te administreren.

Onder de WKR verstaan we dat je maximaal 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met € 400.000,- plus 1,18 procent van het restant van de loonsom mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Dit wordt ook wel de vrije ruimte genoemd. Hier wordt dus geen loonbelasting over betaald. Er wordt een eindheffing van 80 procent betaald over alles wat boven de vrije ruimte wordt besteedt. Niet alle vergoedingen en verstrekkingen gaan ten koste van de vrije ruimte. Er zijn nog andere mogelijkheden, namelijk:

 • Intermediaire kosten;
 • Een gerichte vrijstelling;
 • Nihil waardering;
 • Kosten binnen de vrije ruimte;
 • Kosten buiten de vrije ruimte.

Intermediaire kosten

Wanneer een medewerker voor de werkgever kosten heeft gemaakt heet dit intermediaire kosten. Denk hierbij aan een zakelijke lunch, parkeerkosten of een relatiegeschenk die je medewerker voorschiet. Deze kosten worden uiteindelijk bij jou gedeclareerd. Hier hoeft geen belasting over betaald te worden omdat het niet gezien wordt als loon. Deze regel geldt echter niet wanneer een medewerker het voorschot gebruikt voor hemzelf.

Een gerichte vrijstelling

Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen zijn door de belastingdienst vrijgesteld. Deze gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van je vrije ruimte en kunnen dus ook onbelast vergoed worden. De volgende zaken vallen onder de gerichte vrijstellingen: kilometervergoeding (tot 19 cent per kilometer), zakelijke overnachtingen, treinkaartjes, laptops, cursussen en opleidingen, vergoedingen voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en maaltijden bij overwerk of koopavonden.

Nihil waardering

Nihil waardering wordt gezien als vergoeding voor voorzieningen op de daadwerkelijke werkplek. Dit gaat niet ten koste van de vrije ruimte en hier hoeft ook geen belasting over betaald te worden. Wat belangrijk is bij nihil waarderingen, is dat het wel om loon in natura moet gaan en niet om vergoedingen in geld. Voorbeelden van nihil waarderingen zijn: inrichting van de werkplek, apparatuur, smartphones, bedrijfskleding, Arbovoorzieningen en consumpties.

Vergoeding valt binnen de vrije ruimte

Wanneer de vergoeding niet in de bovenste categorieën valt, noemen wij dit vergoedingen ten laste van forfait. Dit zijn vergoedingen als personeelsfeestjes, personeelsreisjes, maaltijdvergoedingen en kerstpakketten. Over vergoedingen ten laste van forfait wordt wel belasting betaald, maar niet over het gehele bedrag. Wanneer de vergoeding binnen de vrije ruimte valt, is het wel vrijgesteld van belasting. Zoals eerder benoemd, wordt de vrije ruimte bepaald op basis van basis van 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met €400.000 plus 1,18 procent van het restant van de loonsom.

Vergoeding valt buiten de vrije ruimte

Wanneer het bedrag aan vergoedingen boven de vrije ruimte komt, geef je meer uit dan de norm. Over dit deel moet dan belasting betaald worden. Dit is dan ook veel belasting, aangezien dit in de vorm van een eindheffing van 80 procent is.

Krijg je als werkgever een eindheffing in verband met het overschrijden van de vrije ruimte? Dan kan de eindheffing tegelijk aangegeven worden met de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

Medewerkers verlonen op basis van payroll? Dan kan bij payroll select. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij staan jou graag te woord.