vakantiedagen opnemen

20-04-2022

Vakantiedagen opnemen: hoe zit het ook alweer?

Werknemers hebben recht op vakantiereserveringen. Dit bestaat uit twee componenten: vakantiedagen en vakantiegeld. In deze blog gaan we enkel in op de vakantiedagen.

Wat zijn vakantiedagen?

Vakantiedagen worden ook wel verlofuren genoemd. Door het opnemen van vakantiedagen kunnen werknemers even ontsnappen van het werk. Er zijn verschillende soorten vakantiedagen. Zo heb je wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen.

  • Wettelijke vakantiedagen

Deze vakantiedagen zijn vastgelegd in de wet en wordt berekend aan de hand van het aantal uur dat een medewerker per werkweek werkt. De opbouw van de wettelijke vakantiedagen waar iedereen recht op heeft bedraagt vier keer het aantal uur dat hij/zij per week werkt.

  • Bovenwettelijke vakantiedagen

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om hun werknemers meer vakantiedagen aan te bieden dan het wettelijke minimumaantal. De opbouw voor de bovenwettelijke vakantiedagen kan erg verschillen per bedrijf of bedrijfstak.

Verlofuren opnemen

Als een werknemer vakantiedagen wil inzetten, dient hij/zij daar een aanvraag voor in bij de werkgever. Daarbij geeft de werknemer aan hoeveel uren en op welke dag men deze wenst op te nemen. Wanneer deze aanvraag door de werkgever wordt goedgekeurd, heeft de medewerker op het aangevraagde moment verlof en dus vrij. Voor het opnemen van de vakantiedagen geldt dat deze ook in losse uren mogen worden opgenomen.

Wanneer het opnemen van de wettelijke vakantiedagen problemen oplevert voor het bedrijf mag de werkgever bezwaar maken. Dit kan alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen en dit moet hij/zij binnen twee weken na de aanvraag schriftelijk kenbaar maken. Daarnaast moet de medewerker de mogelijkheid krijgen de vakantiedagen op een ander moment op te nemen. Een werknemer moet namelijk ieder jaar het wettelijk aantal vakantiedagen kunnen opnemen. Collectieve vakantieperiodes, zoals in de bouwsector en het onderwijs, worden gezien als uitzondering. De medewerker moet te allen tijde het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar kunnen opnemen.

Nieuwe baan en nog vakantie-uren over?

Wanneer een medewerker een nieuwe baan heeft en nog vakantiedagen open heeft staan, kunnen deze worden uitbetaald. Ook mogen de wettelijke vakantiedagen die niet meer kunnen worden opgenomen bij de huidige werkgever, worden opgenomen bij de nieuwe werkgever. De vervaldatum van de meegenomen uren blijft gelijk. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen hangt dit af van de nieuwe werkgever.

Vakantiedagen uitbetalen

Een werknemer kan er voor kiezen om de vakantiedagen te laten uitbetalen. Wat betreft de wettelijke vakantiedagen mag dit alleen aan het eind van het arbeidscontract. De bovenwettelijke vakantiedagen mag de werkgever uitbetalen. Dit mag alleen bij wederzijdse goedkeuring.

Wanneer een werkgever de werknemers laat verlonen op basis van payroll, heeft de werkgever zelf geen omkijken meer naar de vakantiedagen. De payrollpartij heeft de verlofurenregistratie in beheer en werknemers vragen dan vrij bij de payrollorganisatie. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Deel dit artikel