bedrijfsongeval

02-09-2022

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Wanneer een medewerker schade oploopt tijdens zijn/haar werk wordt er gesproken van een bedrijfsongeval. Dit kan gebeuren tijdens werktijd, maar ook tijdens een pauze.


Eigen schuld van een bedrijfsongeval?

De werkgever is niet aansprakelijk voor de schade wanneer het ongeval de schuld van de medewerker zelf is. De medewerker is alleen zelf aansprakelijk wanneer een ongeval met opzet is uitgevoerd. Voor de werkgever is het niet makkelijk om te bewijzen of een ongeval met opzet is veroorzaakt. Uiteindelijk beslist de rechter of de medewerker het ongeluk heeft veroorzaakt met opzet.

Enkele voorbeelden van een bedrijfsongeval:

  • Het oplopen van een ziekte tijdens het werk of de arbeidsomstandigheden;
  • Het vallen over losliggende kabels op de werkvloer;
  • Wanneer een te hoge werkdruk een ongeval veroorzaakt;
  • Het vallen van een ladder, omdat deze niet stabiel stond.

Een bedrijfsongeval tijdens werktijd in het verkeer?

Tijdens werktijd bestaat er een risico dat een medewerker schade oploopt in het verkeer. Denk daarbij aan letselschade, inkomensschade en smartengeld. Wanneer de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor schade in het verkeer, is het niet mogelijk om beroep te doen op de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). De reden hiervoor is dat de schade met of door motorrijtuigen expliciet is uitgesloten. Het is goed om te weten dat de WEGAM-verzekering deze schade wel dekt, zelfs wanneer de schuld bij de werknemer ligt.

Het melden van een bedrijfsongeval

Wanneer een medewerker letselschade oploopt als gevolg van een ongeval is het verstandig om dit meteen te melden bij je inlener en werkgever. Een inlener is verantwoordelijk voor het melden wanneer de medewerker niet in staat is om dit te melden. Bij een ernstig of dodelijk ongeval moet er contact worden opgenomen met de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Welzijn). De Inspectie SZW houdt toezicht op de veiligheid binnen een bedrijf. De Inspectie beslist na het melden van een ongeval of deze onderzocht moet worden.

Bij de volgende voorbeelden ben je als werkgever verplicht om de Inspectie SZW in te schakelen:

  • In het geval van een ziekenhuisopname;
  • Bij blijvend letsel;
  • Wanneer er een dodelijk ongeval plaatsvindt.

Wanneer je geen melding maakt na een bedrijfsongeval, overtreed je de arbeidsomstandighedenwet. Hiervoor kun je een flinke boete krijgen. De Inspectie SZW is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar met het telefoonnummer: 0800-5151.

Wil je meer weten over de regels omtrent een bedrijfsongeval? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Deel dit artikel