Hoe zit het met de WAB en de proeftijd?

In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) was een voorstel opgenomen voor een langere proeftijd. Het zou gaan om een proeftijd van zes maanden bij het direct aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het voorstel hield geen stand. Hoe zit het nu (en straks onder de WAB) met de proeftijd?

Geen proeftijd bij korte arbeidsovereenkomst

Onder de huidige wetgeving is het niet toegestaan om bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, korter dan zes maanden, een proeftijd in de overeenkomst op te nemen. Dit heeft als reden dat er voor een werknemer – gelet op de korte duur van de overeenkomst – al voldoende onzekerheid bestaat.

In het geval een werkgever desondanks een proeftijd in de arbeidsovereenkomst opneemt, is de werkgever het loon over de resterende duur van arbeidsovereenkomst verschuldigd.

Arbeidsovereenkomst tussen de 6 maanden en 2 jaar

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur van meer dan zes maanden, maar korter dan twee jaren, is het rechtsgeldig om een proeftijd op te nemen. De maximumproeftijd bedraagt in dat geval één maand. In de cao kan hier van worden afgeweken tot maximaal 2 maanden.

Arbeidsovereenkomst langer dan 2 jaar

Voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of die langer duurt dan twee jaren, geldt een maximale proeftijd van twee maanden.

Projectwerk of tijdelijke vervanging

In het geval de arbeidsovereenkomst niet eindigt op een afgesproken datum, maar bijvoorbeeld wanneer een project afgerond is, dan mag er ook een proeftijd worden overeengekomen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij een reguliere arbeidsovereenkomst. De proeftijd is één maand (behoudens bij een duur van meer dan twee jaren) en in de cao kan worden afgeweken tot een maximum van twee maanden.

Proeftijd vastleggen

De proeftijd moet altijd schriftelijk worden vastgelegd en de overeengekomen duur moet gelijk zijn voor werkgever en werknemer. In het geval van de bovenstaande regels wordt afgeweken, vervalt de gehele proeftijd. Het beding wordt dan ongeldig verklaard en heeft dan in principe nooit bestaan.