Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Afbeelding: Kritiek

Eerste Kamer blijft kritisch over WAB

9-7-2019

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans komt niet zonder moeite door de Eerste Kamer. De Eerste Kamerfracties hebben nog veel kritische vragen. De VVD vraagt zich zelfs af of de wet nog wel nodig is en vindt op zijn minst uitstel van de wet aan de orde.

 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft naar aanleiding van eerder overleg een brief (de memorie van antwoord) gestuurd waarmee hij vragen beantwoordde. De brief lijkt alleen maar meer vragen op te roepen.

 

Visie VVD

Volgens CBS-cijfers zijn er de laatste twee jaar 270.000 arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd bijgekomen. De VVD vraagt de regering: “Zijn deze cijfers (ontwikkelingen) niet voldoende aanleiding om de evaluatie van de Wet werk en zekerheid (WWZ) af te wachten voordat de arbeidsmarkt opnieuw wordt geconfronteerd met ingrijpende wet- en regelgeving?”

 

Er zijn ook twijfels over de uitvoerbaarheid van de wet. “Betekent het nieuw te introduceren onderscheid tussen payrollkrachten en uitzendkrachten dat alle uitzendondernemingen in Nederland per 1 januari 2020 moeten bepalen of zij uitzendkrachten of payrollkrachten in dienst hebben?” Dat is een van de punten die de VVD duidelijk wil hebben.

 

De VVD’ers achten ook de te introduceren adequate pensioenregeling bij payroll onuitvoerbaar. De fractie vraagt waarom voor payrollers een pensioencompensatie van 7% is voorzien, terwijl een adequate pensioenpremie op 13,6% is gesteld. Doordat flexwerk duurder wordt, zal er meer worden gevlucht in schijnzelfstandigheid, vreest de fractie.

 

Verdere behandeling eind mei

Veel van de vragen worden gedeeld door de andere senaatsfracties. De PvdA ziet vooral veel eerdere vragen nog onbeantwoord. De behandeling van het wetsvoorstel zal op 20/21 mei plaatsvinden.

Deel dit artikel