Onderbouwing ontslag makkelijker met de WAB?

Per 1 januari 2020 wijzigt ook het ontslagbeleid. De WAB regelt dat ontslag sneller mogelijk wordt door een zogeheten extra cumulatieve ontslaggrond. De regeling voor tijdelijke contracten verandert en er komen nieuwe regels voor oproepkrachten en de ontslagvergoeding. Hiernaast bevat de WAB nog een wijziging van het concurrentiebeding.

Ontslag makkelijker niet goedkoper

Momenteel bestaan er acht redenen waarom u als werkgever een werknemer kan ontslaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen, langdurig ziekteverzuim of een verstoorde arbeidsverhouding. Dit zijn voorbeelden van ‘redelijke gronden’ voor ontslag. Binnen de huidige regeling dient de werkgever minimaal één van die acht redenen helemaal te kunnen aantonen. U mag geen redenen ‘samenvoegen’. Maar met de nieuwe wet verandert dat.

Met de WAB kunt u werknemers ontslaan als er meerdere problemen ten dele spelen. Aan de acht regels is een negende ontslagregel toegevoegd: de cumulatiegrond. U kunt dus omstandigheden combineren. Doelstelling is om hiermee een ontslagprocedure bij de kantonrechter voor werkgevers makkelijker te maken.

Ontslag wordt wel duurder als u een werknemer op basis van die cumulatiegrond ontslaat. De rechter kan bepalen dat u een werknemer de helft méér aan transitievergoeding moet betalen, bovenop de standaard transitievergoeding. Dat om te zorgen dat werkgevers niet te makkelijk naar de cumulatiegrond grijpen. Hiermee is het dus maar de vraag of het door de WAB aangepaste ontslagregime voor werkgevers aantrekkelijk is.

Aanpassing concurrentiebeding

De regels voor het concurrentiebeding worden lichtelijk veranderd door de WAB. In principe kan een concurrentiebeding alleen worden toegepast bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Onder voorwaarden mag het beding ook toegepast worden bij een contract voor bepaalde tijd. In dit geval moet er sprake zijn van zwaarwegende bedrijf- of dienstbelangen.

Met het intreden van de WAB mag de werkgever niet zomaar een beroep doen op een concurrentiebeding bij opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de proeftijd. Dit mag voortaan alleen als het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever is verplicht dit dan schriftelijk of elektronisch en onderbouwd aan de medewerker te laten weten.