WAB nu al invloed op contractverlenging

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans in. Vanaf dat moment moet een werkgever bij het beëindigen van een tijdelijk contract vanaf de eerste werkdag al een transitievergoeding betalen. Door de WAB vervalt de voorwaarde dat een werknemer eerst twee jaar in dienst moet zijn geweest om bij contractbeëindiging een transitievergoeding te ontvangen. Werkgevers kunnen hier nu al op letten als zij bijvoorbeeld per 1 juli een contractverlenging afspreken. Een werknemer heeft hier straks direct na de start van de arbeidsovereenkomst recht op. Dit geldt dus ook bij ontslag in de proeftijd en bij het niet verlengen van een tijdelijk contract.

Niet verlengen contract

Wanneer een werkgever vanaf nu dus een tijdelijk contract wil verlengen, dan moet hij er rekening mee houden dat per 1 januari 2020 bij het niet verder voortzetten een transitievergoeding moet worden betaald. Dit geldt ook als een werkgever een nieuw contract met een werknemer sluit dat eindigt op of na 1 januari 2020. De transitievergoeding moet dan worden betaald over de gehele periode. Mogelijk is dit voor werkgevers een reden om een tijdelijk contract van een werknemer vóór 1 januari 2020 te laten eindigen. De transitievergoeding van werknemers die maar voor korte tijd in dienst zijn geweest zal niet hoog zijn. Een werknemer die minstens twee jaar in dienst is geweest, heeft vanaf 1 januari 2020 bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract recht op twee derde maandsalaris per gewerkt jaar.

Nieuwe ketenbepaling

Waar werkgevers ook al rekening mee kunnen houden is dat de ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar vanaf 1 januari 2020. Deze maatregel heeft een onmiddellijke werking. Dat wil zeggen dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. Wanneer een werkgever bijvoorbeeld vóór 1 juli 2019 al een jaarcontract en een halfjaarcontract met een werknemer heeft gesloten, dan kan hij per 1 juli 2019 nog een jaarcontract met de werknemer sluiten zonder de termijn van de ketenbepaling te overschrijden. De medewerker heeft in dat geval een totaal aantal tijdelijke contracten voor de duur van 2,5 jaar. Onder de huidige wetgeving (ketenregeling: 2 jaar) is dit niet toegestaan, maar omdat de WAB een onmiddellijke werking heeft is het toegestaan. Let op: wanneer een werkgever na afloop van twee jaarcontracten op 1 juli 2019 een nieuw jaarcontract aangaat geldt dit dus niet. De wet gaat vanaf 1 januari in en in dit voorbeeld overschrijdt de werkgever dus de huidige regels.