Wat gaat er gebeuren met oproepkrachten na invoering van de WAB?

De WAB is op 1 januari 2020 ingetreden. De regels rondom oproepkrachten worden hiermee veranderd. Ondernemers vrezen dat het werken met oproepkrachten een stuk minder aantrekkelijk zal worden. Veel van de nieuwe regels maken het aangaan van een arbeidsrelatie met oproepkrachten duurder en onaantrekkelijker. Is het inzetten van oproepkrachten straks nog wel mogelijk en betaalbaar?

Premiedifferentiatie WW

De premiedifferentiatie voor de WW verandert vanaf 1 januari 2020. In de nieuwe wet zal het soort contract leidend zijn, momenteel is dit de sector waarin wordt gewerkt. Voor werknemers met een tijdelijk- en/of oproepcontract moet 5 procent meer WW-premie worden betaald dan voor vaste werknemers.

Transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 geldt de transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband als het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt of niet wordt voortgezet. Nu hoeft pas een transitievergoeding betaald te worden als het dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Als een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een oproepkracht na een half jaar afloopt en de werkgever wil niet verlengen, dan moet de werkgever dus een zesde maandsalaris aan de werknemer betalen.

Oproepen

Met de nieuwe wet moeten werkgevers oproepkrachten uiterlijk vier dagen van tevoren oproepen. Wanneer ze dit niet doen hoeft de oproepkracht niet te komen werken. Wanneer een oproep wordt geannuleerd, moet dit minimaal vier dagen van tevoren. Als de werkgever dit later doet, dan moet hij het loon van de oproep gewoon betalen, ook als de oproepkracht niet werkt. Bij cao kan de termijn verkort worden naar 24 uur.

Wanneer de WAB in werking treedt, moet een werkgever schriftelijk of elektronisch oproepen en afzeggen. Doet hij dat niet, dan is niet goed opgeroepen of afgezegd. In dit geval is het dus ook zo dat de oproepkracht niet hoeft te komen werken of dat de oproepkracht aanspraak maakt op het loon van de incorrect afgezegde oproep.

Aanbod van werkgever

Als een oproepkracht een jaar in dienst is, moet deze een aanbod krijgen van de werkgever. Dat aanbod moet een arbeidsomvang zijn gelijk aan het aantal uren dat de oproepkracht in het afgelopen jaar gemiddeld heeft gewerkt. Het is niet verplicht om de oproep- of arbeidsovereenkomst te verlengen. De verplichting beperkt zich tot een aanbod voor vaste uren. Als het dienstverband is geëindigd en de werknemer krijgt binnen zes maanden een nieuw aanbod om bij de werkgever te werken, dan blijft het vaste uren-aanbod wel gelden.

De opzegtermijn die een oproepkracht in acht moet nemen bij opzegging van het dienstverband wordt ook verkort. Nu is dat een maand. Vanaf 1 januari 2020 wordt dat dezelfde termijn als de oproeptermijn die de werkgever moet hanteren. Vier dagen dus.

Is het werken met oproepkrachten straks onmogelijk?

Nee dit blijft mogelijk maar er komt wel meer bij kijken en het wordt duurder. Wanneer u gaat werken met oproepkrachten houd dan rekening met al het voorgaande.