Wat is de status van de WAB?

Op 5 februari 2019 werd de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer ging op 28 mei 2019 akkoord met de WAB. De WAB treedt per 1 januari 2020 in werking.