Wat is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een wet die ervoor moet zorgen dat de arbeidsmarkt meer in balans komt en dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen.

Met deze nieuwe wet worden enkele nadelige effecten en niet behaalde doelen van de Wet werk en zekerheid (WWZ) gerepareerd. Zo wil het kabinet de kloof, die tussen vast en flex is ontstaan, dichten. Het vaste contract wordt iets flexibeler doordat er iets meer mogelijkheden komen om het contract te laten ontbinden door de kantonrechter. De flexibele contracten worden iets vaster. Bovendien worden onderdelen uit de regeling voor de transitievergoeding, de ketenbepaling en de WW-premie opnieuw aangepast.

Doel van de WAB

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom hebben oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid gekregen. Ook is het voor werkgevers nu aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Belangrijkste veranderingen

1. Recht op transitievergoeding vanaf eerste werkdag
2. Onderbouwing ontslag makkelijker maar het wordt niet goedkoper
3. Hogere ww-premie voor tijdelijk werk
4. Periode flexibel contract (bepaalde tijd) uitgebreid
5. Positie oproepkrachten sterker
6. Veranderende regels rondom Payroll